Registered Doctors
 
 NHL - Nawaloka Hospital  DHL - Durdans Hospital  AHL - Asiri Hospital  OHL - Oasis Hospital
 
CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST
Name Charge Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ROHAN GUNAWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |16:00
 DR SURESH KOTTEGODA ( NHL ) 1,450.00  |  08:00 |  18:00
 
CARDIAOTHORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR C AMARASENA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR DR RAJEEVA R. PIERIS - OLD ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR GAMINI RANASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR MAHENDRA MUNASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR P.N RAJAPAKSE ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00
 DR RAJEEVA R. PIERIS - NEW ( NHL ) 2,000.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 DR RAJITHA Y. DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR Y.K.M LAHIE ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 
CARDIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A YOGANANDAMOORTHY ( NHL ) 1,250.00  |  |  07:30 |  07:30
 DR AJANTHA TIKIRI RAJAPAKSHA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  07:00 19:00
 DR AMILA WALAWWATTA ( NHL ) 1,000.00  |  08:30
 DR ANIDU PATHIRANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  20:00 |  17:00 |  13:00
 DR ASUNGA DUNUWILLE ( NHL ) 1,200.00  |  |  20:30 |  20:30
 DR B.P SAMPATH WITHANAVASAM ( NHL ) 1,650.00  |  10:00 |  18:00
 DR BHATHIYA RANASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 DR CHANDRIKE PONNAMPERUMA ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  15:00
 DR GAMINI GALAPPATTHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  14:00
 DR GODVIN CONSTANTINE ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:30
 DR GODVIN CONSTANTINE ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR GOTABHAYA RANASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30
 DR JAGATH HERATH ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR K. SUNTHARESAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00
 DR KISHAN A DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:30
 DR KISHAN A DE SILVA ( OHL ) 1,500.00  |  |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30
 DR M.B.F RAHUMAN ( NHL ) 1,200.00  |  |  18:00 |  17:00
 DR MAHAMED HANIFFA MOHAMED ZACKY ( NHL ) 1,200.00  |  |  18:00
 DR MOHAN JAYATILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30
 DR MOHAN RAJAKARUNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  07:30 10:00 |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  09:30
 DR NAMAL WIJESINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  15:00
 DR NAMAL WIJESINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR P. PRAKASH PRIYADHARSHAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 15:00 |  15:00 |  10:00 16:00 |  13:00 |  10:00 15:00 |  14:00
 DR P.N THENABADU ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  12:00 |  12:00 |  16:00 |  12:00
 DR RUWAN EKANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30
 DR S MITHRAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 |  17:00
 DR S MITHRAKUMAR ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00
 DR S NARENTHIRAN ( NHL ) 2,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  14:00 |  18:00 |  18:00 |  12:00
 DR S.K.C. PUSHPAKUMARA ( NHL ) 1,500.00  |  09:00 |  17:00
 DR S.R DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  |  11:00
 DR SAMPATH ATHUKORALA ( NHL ) 1,350.00  |  12:00 |  21:00
 DR SANJEEWA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,500.00  |  13:00
 DR SEPALIKA MENDIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  12:00
 DR STANLEY AMARASEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  16:00 |  16:00 |  18:30 |  14:00
 DR STANLEY AMARASEKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  12:30
 DR SURESH KOTTEGODA ( NHL ) 1,450.00  |  08:00 |  18:00
 DR VAJIRA SENARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  10:00 |  16:00
 DR VASANTHA S HETTIARACHCHI ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  18:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 DR W.S SHANTHARAJ ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:30 16:00 |  10:30 15:30 |  10:30 15:30 |  15:30 |  10:30 |  13:00
 DR WASANTHA KAPUWATTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR WASANTHI RATHNAYAKE ( NHL ) 1,200.00  |  |  15:00 |  18:00 |  18:00
 DR(MRS) L KAPURUGE ( OHL ) 1,250.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR(MRS) N.L. AMARASENA ( NHL ) 1,800.00  |  |  20:30 |  13:00
 DR(MRS) NIMALI FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  07:30 |  16:00 |  16:00 |  17:30
 DR(MS) TANYA PEREIRA ( NHL ) 1,000.00  |  |  21:00 |  20:30 |  21:00 |  16:00 |  19:00
 
CARDIOLOGIST AND CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SURESH KOTTEGODA ( NHL ) 1,450.00  |  08:00 |  18:00
 
CARDIOTHORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A G JAYAKRISHNAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 
CHEST PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR THUSHARA GALABODA ( OHL ) 1,000.00  |  10:00
 
CHEST SPECIALIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AMITHA FERNANDO ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  20:00 |  20:00 |  18:00
 DR AMITHA FERNANDO ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 DR CHANNA D. RANASINGHE ( OHL ) 1,300.00  |  |  16:00 |  11:00
 DR ESHANTH PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 DR J.H.L COORAY ( NHL ) 1,100.00  |  |  09:30 |  16:30 |  09:30 |  09:30 |  16:30 |  10:00
 DR KIRTHI GUNASEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 
CHILD AND ADOLESCENT PHYCHIATRIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SUDARSHI SENEVIRATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 
CHILD PSYCHIATRIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF HEMAMALI PERERA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 
CHIROPRACTOR
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR GINA VARIATH ( NHL ) 2,000.00  |  |  20:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00
 
CLINICAL NUTRITIONIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RANIL JAYAWARDANA ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:15 |  16:15
 DR RENUKA JAYATISSA ( NHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  10:00
 
COUNSELLER AND PSYCHOTHEROPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RAVIMAL GALAPPTHTHI ( OHL ) 2,000.00  |  |  09:00
 
COUNSELLING
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) J.A.R.C. JAYASINGHE ( OHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 
DENTAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A. FOUZAN ( NHL ) 400.00  |  |  13:00 |  13:00
 DR S.K. JAYASINGHE ( NHL ) 700.00  |  14:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  11:00
 Dr W M HILARY COORAY ( NHL ) 300.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 
DENTAL SURGEON / RESTORATIVE DENTISTRY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR PUBUDU C. PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30
 
DERMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ASOKA I KAMALADASA ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00
 DR G.M.P SIRIMANNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:30
 DR I.P. KAHAWITA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 DR JANAKA AKARAWITA ( NHL ) 1,500.00  |  13:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:30
 DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR KANDAPILLI SATHGURUNATHAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 19:30 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 19:30
 DR M.H. FATHIMA HASMIYA ( OHL ) 1,500.00  |  11:00 |  07:00 |  07:00
 DR NELUM WICKRAMASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  17:00 |  17:00
 DR SAMAN GUNASEKARA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00
 DR SRIYANI SAMARAWEERA ( NHL ) 1,000.00  |  08:30 |  18:30
 DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA ( NHL ) 1,100.00  |  11:00
 DR(MRS) K.H WEERASEKARA ( NHL ) 700.00  |  |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 12:00
 DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  21:00 |  21:00 |  21:00 |  07:00 |  19:30 |  07:00
 DR(MRS) NAYANI MADARASINGHA ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  16:00 |  16:30 |  16:30
 DR(MRS) SAMANTHI PARANAVITHANE ( NHL ) 1,200.00  |  |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  09:00 15:00
 DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00
 
DIETICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS . IQBAL ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 MRS SHYAMALA ANIRUTHANAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 MS SHEHANI ARIYARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 
DIETICIAN AND NUTRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR N.M.S. HETTIGEDERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:00
 MRS HARSHANI MEEGASWATTE ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30
 
ENDOCRINOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHAMINDA GARUSINGHE ( OHL ) 1,500.00  |  13:00 |  16:00
 
ENDOCRINOLOGIST AND DIABETOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHAMINDA GARUSINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  09:00 |  16:00 |  16:30 |  07:00 |  17:00 |  16:00 |  17:00
 DR MANILKA SUMANATILLEKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  16:00
 DR NALIN D GUNARATNE ( NHL ) 1,250.00  |  15:30
 DR NOEL SOMASUNDARAM ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR PRASAD KATULANDA ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 18:00 |  07:45 10:30 |  15:00 17:00 |  14:30 16:30 |  07:45 10:30 |  13:30
 DR SACHITH ABHAYARATNA ( NHL ) 1,300.00  |  |  19:30 |  16:30 |  07:30
 DR SAMANTHI COORAY ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  19:00
 DR UDITHA BULUGAHAPITIYA ( NHL ) 1,400.00  |  |  18:00 |  16:00 |  18:00
 
ENT SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.D.K.S.N YASAWARDENA ( NHL ) 1,350.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30
 DR A.D.K.S.N YASAWARDENA ( OHL ) 1,350.00  |  |  16:00 |  16:00 |  13:30
 DR ASOKA JAYASENA ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  09:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00
 DR M. SHERIFF ( NHL ) 1,000.00  |  11:30
 DR M.T.D. LAKSHAN ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:30 14:00 16:30 |  08:30 14:00 16:30 |  08:30 14:00 16:30 |  08:30 14:00 16:30 |  08:30 14:00 16:30 |  08:30 14:00
 DR MILHAN BAHAR ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 15:00
 DR R.P DAYASENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR R.S DRAHAMAN ( NHL ) 1,200.00  |  |  10:00 16:15 |  10:00 16:15 |  10:00 16:15 |  10:00 16:15 |  10:00 16:15 |  09:00
 DR S. D. INDIKA ( NHL ) 1,000.00  |  08:30
 DR SEETHA ARAMBEPOLA ( NHL ) 1,500.00  |  09:30
 DR SHANTHA PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR W RATNAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR(MRS) CHANDRA JAYASURIYA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  15:45 |  18:00 |  15:45 |  18:00 |  12:00
 
EYE SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AYASMANTHA PEIRIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR BINARA AMARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  11:30 |  17:30 |  16:00 |  19:00 |  18:30
 DR C.A.B MAKULOLUWA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30
 DR CHAMEERA BANDARA ( NHL ) 1,700.00  |  |  07:00 |  16:30 |  07:00 |  15:30
 DR CHARITH FONSEKA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 17:30 18:30 19:30 |  18:30 19:30 20:30
 DR D. WARIYAPOLA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  17:30 |  17:30 |  14:30
 DR DAYA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 12:00
 DR H PALIHAKKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  14:00
 DR H PALIHAKKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR K.A SALVIN ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  16:00 |  15:00
 DR K.A SALVIN ( OHL ) 1,500.00  |  12:30
 DR KAPILA BANDUTHILAKA ( NHL ) 1,300.00  |  |  11:30
 DR KUSUM RATNAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  07:00
 DR M.D.S GUNETILLEKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR M.D.S GUNETILLEKE ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 DR MAHESH GAMAGE ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  15:30
 DR MEENA RADHAKRISHNAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR NALIN RAJAKARUNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  19:00
 DR RANGIKA GUNARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:00
 DR SALIYA PATHIRANA ( NHL ) 1,500.00  |  09:45
 DR(MRS) . JAYAWEERA BANDARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR(MRS) A.L. DHARMARATHNA ( OHL ) 1,300.00  |  |  17:00
 DR(MRS) D IRUGALBANDARA ( OHL ) 900.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  15:00
 DR(MRS) MANGALA GAMAGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  14:00
 DR(MRS) MIRNA KUMARADAS ( NHL ) 1,500.00  |  |  12:30
 DR(MRS) MUDITHA KULATUNGA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR(MRS) SUJATHA PATHIRAGE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  07:00 15:00 |  07:00 15:00 |  15:00 |  07:00 15:00 |  07:00 14:00 |  09:00 18:00
 
GASTROENTEROLOGICAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ROHAN SIRIWARDANA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR SANJAYA ABEYGUNAWARDENA ( NHL ) 1,250.00  |  |  18:00 |  17:00 |  17:00
 
GASTROENTEROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR JAYANI MANCHANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  18:30 |  18:30 |  19:30 |  14:30
 DR N.M.M. NAWARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  17:30 |  16:00 |  12:30
 DR NIMAL JAYASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  15:00
 DR RANJITH PEIRIS ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 
GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR M.A NIRIELLA ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  11:00
 
GASTROENTEROLOGIST SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR D ANUJA SOMARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30
 DR HASANJAYA GUNAWARDANA ( NHL ) 1,500.00  |  10:30 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:30
 DR M.M FAIZ ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 DR MAIYA GUNASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00
 DR N.W.J.K NANAYAKKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  14:00
 
GASTROINTESTINAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHANDIKA LIYANAGE ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  18:00 |  18:00
 DR RANIL JAYASENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR RANIL JAYASENA ( OHL ) 1,000.00  |  08:00 |  07:00 |  07:00 17:30 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR T.G. AMAL PRIYANTHA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
GENERAL PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR NILWALA UMAYANGANI JAYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  07:00 16:15 |  07:00 16:15 |  07:00 16:15 |  07:00 16:15 |  07:00 16:15 |  07:00
 DR RUVANI GOONEWARDENE ( NHL ) 700.00  |  |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00
 
GENERAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.N KIRTHI ABAYAJEEWA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 
GENITO URINARY SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANURA WIJEWARDANE ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR K VICKNESWARAN ( NHL ) 1,300.00  |  15:00 |  15:00
 DR L.M PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 
GERIATRIC PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANOJA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR CHANDANA KANAKARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30
 
GYNAECOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AJITH RAJAPAKSHA ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:30
 DR ASELA AMARASIRI ( NHL ) 750.00  |  12:00
 DR C ALWISHEWA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  10:00 17:00 |  10:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00
 DR CHAMINDA MATHOTA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR D WARNAKULASURIYA ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:00 18:00 |  18:00 |  11:00 18:00 |  11:00 18:00 |  18:00
 DR D WARNAKULASURIYA ( OHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00
 DR D.C.J. WICKRAMARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:00 16:00 |  08:00 16:00 |  08:00 16:00 |  08:00 16:00 |  08:00 16:00
 DR D.C.J. WICKRAMARACHCHI ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:30
 DR DAMMIKA SILVA ( OHL ) 1,500.00  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR FAROUK MAHMOUD ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR G.A. RANATHUNGA ( NHL ) 650.00  |  |  08:30 18:00 |  08:30 20:00 |  08:30 |  08:30 18:00 |  08:30 |  08:30
 DR INDU ASANKA JAYAWARDANE ( NHL ) 1,500.00  |  08:30 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  15:30
 DR KANISHKA KARUNARATNE ( NHL ) 700.00  |  |  10:00
 DR L.A.W. SIRISENA ( NHL ) 150.00  |  11:00 |  11:00 16:00 |  12:00 18:00 |  12:00 18:00 |  11:00 17:00 |  11:00 18:00 |  11:00 15:00
 DR LAKSHMAN KARIYAWASAM ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 15:00 |  07:00 |  17:00
 DR M. A. K. PERERA ( OHL ) 900.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR M.D.P GUNARATNE ( NHL ) 700.00  |  |  11:00 16:00 |  11:00 16:00 |  12:00 16:00 |  12:00
 DR M.N SRISKANDARAJAH ( OHL ) 750.00  |  |  17:00 |  19:00
 DR MADHAVA KARUNARATHNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  17:00
 DR MADHAVA KARUNARATHNA-EXTRA ( NHL ) 2,000.00  |  |  21:30 |  19:30
 DR NILAN KALIDASA RODRIGO ( NHL ) 1,500.00  |  14:00 |  19:30 |  14:00
 DR NISHENDRA KARUNARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR P.R.L.C. PALLEMULLA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  19:00 |  19:30
 DR PADMANUNI A. DENEGAMA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00
 DR RANJIT ALMEIDA ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 18:30 |  12:30 18:30 |  12:30 |  12:30 18:30 |  12:30 18:30 |  14:00
 DR RUKSHAN C FERNANDOPULLE (SCANNING) ( OHL ) 1,200.00  |  |  20:00 |  20:00 |  09:00
 DR RUKSHAN C FERNANDOPULLE ( OHL ) 1,200.00  |  |  19:30 |  19:30 |  08:00
 DR S SALGADO ( NHL ) 750.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR SANATH LANEROLLE ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  20:00 |  16:00 |  18:00 |  18:00 |  16:00 |  19:00
 DR SANATH LANEROLLE ( OHL ) 1,500.00  |  13:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  18:00
 DR SARATH AMARASEKARA ( NHL ) 500.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR SUDATH SENERATH ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR SUNIL KULATHUNGA ( OHL ) 1,000.00  |  09:30 |  07:00 15:30 |  07:00 15:30 |  15:30 |  07:00
 DR TILAK DISSANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  13:00
 DR U.D.P RATHNASIRI ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR U.D.P RATNASIRI ( NHL ) 700.00  |  |  18:00 |  18:00 |  14:00
 DR Y.A. GAMINI PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  18:00
 DR Y.A. GAMINI PERERA ( OHL ) 1,000.00  |  |  12:00
 DR(MRS) A.R.J.P. NIYAS ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR(MRS) CHANDRIKA YAPA ( NHL ) 1,000.00  |  16:30 |  16:30
 DR(MRS) D MARUTHINI ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  14:00
 DR(MRS) ROSHAN Z. ZAID ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 14:00 |  09:00 14:00 |  15:00 |  09:00 14:00 |  09:00 14:00 |  09:00
 Dr S.F.L AKBAR ( NHL ) 1,300.00  |  09:00 |  11:30 |  11:30
 Dr S.F.L AKBAR ( OHL ) 850.00  |  08:30
 PROF HARSHALAL R. SENEVIRATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30
 PROF HARSHALAL R. SENEVIRATNE ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  10:00
 PROF HEMANTHA DODAMPAHALA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  11:00
 PROF JAYANTHA JAYAWARDENE ( NHL ) 700.00  |  |  16:30
 
GYNAECOLOGIST AND SPECIALIST IN SUB-FERTILITY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR MILHAN BATCHA ( NHL ) 1,200.00  |  |  17:00
 
HAEMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ARUNA JAYAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  07:00 |  07:00
 DR BERNADENE FERNANDOPULLE ( NHL ) 600.00  |  09:30
 DR MAHINDA DE ALWIS ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR NILUKSHI MANISHA PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR SANJAY DE MEL ( NHL ) 2,000.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR SANJAYA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00
 DR VISAKA RATHNAMALALA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30
 DR YASINTHA J. COSTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR(MRS) BHADDIKA JAYARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00
 DR(MRS) H.S.A WILLIAMS ( NHL ) 800.00  |  |  18:30
 
HEALTH MANAGEMENT PROGRAM
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR INDU WAIDYATILAKA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  11:00
 
LIVER CENTRE
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANURADHA DASSANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:15
 DR N.M.M. NAWARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:30
 
MEDICAL GASTROENTEROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SANJEEWA ARIYASINGHE ( NHL ) 1,300.00  |  |  17:00
 DR SANJEEWA ARIYASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 DR UPALI WERAGAMA ( NHL ) 2,000.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR UPALI WERAGAMA ( OHL ) 2,000.00  |  |  19:00 |  19:45 |  19:00 |  19:45 |  16:00 |  16:30
 
MEDICAL MICROBIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KUSHLANI JAYATILLEKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR KUSHLANI JAYATILLEKE ( OHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00
 
MEMORY CLINIC
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF ASITHA DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 
MYCOLOGIST / MICROBIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR PRANITHA SOMARATHNE ( OHL ) 1,000.00  |  |  14:30
 
NEONATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 18:00 |  18:00 |  09:00 19:30 |  18:30 |  19:30
 
NEPHROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.L.M NAZAR ( NHL ) 1,800.00  |  09:30 |  16:00 |  16:00 |  19:30 |  16:00 |  11:30
 DR A.L.M NAZAR ( OHL ) 1,800.00  |  08:00 |  07:00
 DR ANURA HEWAGEEGANA ( NHL ) 1,800.00  |  |  19:00 |  20:00 |  14:00
 DR CHINTHANA GALAHITIYAWA ( NHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR DINITH GALABADA ( NHL ) 1,250.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR ERANGA WIJEWICKRAMA ( NHL ) 1,800.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  10:30
 DR ROMESH GOONERATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR RUSHIKA D LANEROLLE ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR SELVARAJAH MATHU ( NHL ) 1,500.00  |  |  14:00
 DR(MRS) ANUPAMA DE SILVA ( NHL ) 1,800.00  |  17:00 |  07:00 19:00 |  07:00 |  07:00 19:00 |  07:00 |  07:00 19:00 |  20:00
 PROF R SHERIFF ( NHL ) 2,000.00  |  |  13:00
 
NEURO PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DESHAMANYA VIDYAJYOTHI DR J.B PEIRIS ( NHL ) 2,000.00  |  |  11:00 15:00 |  11:00 |  09:00 11:00 |  09:00 11:00 |  11:00 15:00 |  11:00 15:00
 DR A.T ALIBHOY ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:15 |  15:30 |  11:00 |  15:30 |  08:45
 DR A.T ALIBHOY ( OHL ) 1,500.00  |  |  11:00
 DR ARJUNA FERNANDO ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  20:00 |  20:00 |  19:00 |  16:00
 DR ARJUNA FERNANDO ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:00
 DR BIMSARA SENANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  17:00 |  18:00 |  16:00 |  17:00 |  18:00 |  14:00
 DR M.T.M RIFFSY ( NHL ) 1,500.00  |  |  21:00 |  21:00 |  16:00 |  16:00 |  17:00
 DR NILUPUL PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  11:00
 DR PADMA GUNARATHNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  15:00
 DR SENAKA BANDUSENA ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00 |  16:15
 PROF R GAMAGE ( NHL ) 1,700.00  |  |  11:00 17:00 |  11:00 16:30 |  11:00 16:30 |  11:00 16:30 |  11:00 16:30 |  10:00 15:30
 PROF SAMAN B GUNATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 PROF THASHI CHANG ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  10:00
 
NEURO SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR COLVIN SAMARASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR DEEPAL ATTANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00
 DR G.SANJEEWA GARUSINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  09:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR H.K. DE S. KULARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  06:45 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 13:00
 DR JAGATH KUMARA RATHU GAMAGE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  18:00
 DR JAYANTHA LIYANAGE ( NHL ) 2,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:00
 DR NILAKSHA KUMARASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30
 DR NIRUKSHAN JAYAWEERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR PUNSITH GUNAWARDENE ( NHL ) 1,200.00  |  |  09:00 13:00 16:00 |  09:00 13:00 |  09:00 13:00 16:00 |  09:00 13:00 |  09:00 13:00 16:00 |  09:00
 DR SAMAN WADANAMBY ( NHL ) 1,500.00  |  13:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:00
 DR T RAJAKARUNA ( OHL ) 1,000.00  |  13:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:00 |  12:30
 DR(MRS) MAHESHI WIJERATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00 |  15:00
 DR(MRS) MAHESHI WIJERATNE ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:00
 
NEUROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DARSHANA WIJEGUNASINGHE ( NHL ) 1,200.00  |  |  19:30 |  19:30 |  17:30
 DR GAMINI PATHIRANA ( NHL ) 1,500.00  |  15:00 |  20:00
 
NUTRITIONIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR TILAN GUNASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 
NUTRITIONIST AND DIETITIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS IMIHIRI PATHIRANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  12:30 |  09:00
 
OBSTETRICIAN AND GYNAECOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AJITH JUDE TISSERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR CHAMINDA KANDAUDA ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR CHAMINDA MATHOTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR CHANDANA JAYASUNDARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR K. LINGANATHAN ( NHL ) 700.00  |  13:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR K.A.S KULATHUNGA ( NHL ) 1,000.00  |  09:30 |  07:00 |  07:00 19:30 |  07:00 19:30 |  07:00
 DR M RISHARD ( NHL ) 1,000.00  |  14:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  14:00
 DR M. A. K. PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  16:00
 DR M.D.P. GOONARATNE ( NHL ) 700.00  |  |  12:00 16:00 |  12:00 |  12:00
 DR NIMAL JAYATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR R. PRATHAPAN ( NHL ) 1,000.00  |  15:00
 DR RANI SITHAMBARAPILLA ( NHL ) 1,000.00  |  14:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR SARADA KANNANGARA ( NHL ) 1,300.00  |  11:30 |  18:00 |  18:00 |  16:00
 DR SARATH R SAMARATHUNGA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30
 
OCCUPATIONAL THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR G VITHANAGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  13:00
 MR SAMINDA JAYARATHNE ( NHL ) 950.00  |  16:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  15:00
 MS D.K.V. DEMATAGODA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 MS LASANTHI SIRIWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 
ONCO SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR D.C.A. THEWARAPPERUMA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  19:00 |  08:00
 DR RANDIMA NANAYAKKARA ( NHL ) 1,500.00  |  08:00 |  18:00 |  16:00 |  12:00
 
ONCOLOGICAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ARAVINDA DISSANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  19:00 |  19:00 |  10:00
 DR ASELA N SENANAYAKE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR ASELA SENANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 DR KANISHKA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR MAHANADA UDUKALA ( NHL ) 1,200.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR RANGA PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  09:00
 DR(MRS) I. AMARASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  11:00
 
ONCOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR MAHILAL WIJEKOON ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:30 |  16:00
 DR W.D.I. SHAMA GOONATILLAKE ( NHL ) 1,500.00  |  11:00
 
ONCOLOGIST - CANCER SPECIALIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DEHAN GUNASEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  18:30 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR DEHAN GUNASEKARA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  15:00
 DR JAYANTHA BALAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR LAKSHMEN OBEYSEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:30 |  13:00
 DR R.S JAYATILAKE ( OHL ) 0.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR WASANTHA RATHNAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  13:30
 DR WASANTHA RATHNAYAKE ( OHL ) 1,500.00  |  10:30 |  17:00
 DR YASANTHA ARIYARATHNA ( NHL ) 1,100.00  |  |  16:00 |  17:00 |  13:30
 DR(MRS) DAMAYANTHI PIERIS ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR(MRS) KANTHI PERERA ( OHL ) 800.00  |  |  16:00
 
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR GAMINI S. KATHRIARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR N.S. COLAMBAGE ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:30 |  16:00
 DR SHARIKA DEVINEE GUNATILLAKA ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00
 DR T. SABESAN ( NHL ) 1,500.00  |  18:00
 
ORTHODONTIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.W.INDAKA UBEYSIRI ( NHL ) 1,750.00  |  09:00
 DR SARATH SENARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
ORTHOPAEDIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A. ELLAWALA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR A. ELLAWALA ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  20:30 |  20:30 |  16:30 |  16:30
 DR ANANDA PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  14:30
 DR ASHAN ABEYEWARDENE ( NHL ) 1,500.00  |  |  12:00 |  12:00
 DR B.M.P. MOHAN ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00
 DR CHANDANA KARUNATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  19:00 |  19:00
 DR DILSHAN MUNIDASA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30
 DR DIMUTHU TENNAKOON ( NHL ) 1,500.00  |  12:30
 DR G.L PUNCHIHEWA ( NHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  11:00 |  17:00 |  09:00
 DR HARSHA MENDIS ( OHL ) 1,500.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  15:30
 DR J JEYAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00
 DR J.K.S WEERASEKERA ( NHL ) 2,000.00  |  |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00
 DR M B N DASANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  15:30
 DR MARIUS DE ALMEIDA ( NHL ) 750.00  |  |  19:00 |  18:30 |  18:30 |  15:30
 DR NANDANA DASSANAYAKA ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  16:30
 DR NARENDRA PINTO ( NHL ) 2,500.00  |  |  18:00 20:00 |  18:00 20:00
 DR PARAKRAMA DHARMARATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR PARAKRAMA DHARMARATNE ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:30
 DR R GNANASEKERAM ( NHL ) 1,200.00  |  11:00 |  21:00 |  21:00 |  20:00 |  20:00 |  20:30 |  17:30
 DR RUKSHAN SOORIYARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  18:30 |  17:00 |  19:00 |  16:00 |  12:00
 DR S SRITHARAN ( NHL ) 2,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  09:00
 DR SHIVANTHA FERNANDOPULLE ( NHL ) 700.00  |  09:30
 DR SUNIL WIJAYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 DR U BANAGALA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  08:30
 DR U BANAGALA ( OHL ) 1,600.00  |  |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  08:30
 DR UDAI DE SILVA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR V. SWARNAKUMAAR ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  19:00 |  14:00
 DR VASANTHA PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:30 |  08:30
 DR W.G.R. PRIMAL PEIRIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00
 DR W.H HARSHA MENDIS ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  18:00 |  14:00
 
PAEDIATRIC CARDIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DUMINDA SAMARASINGHE ( NHL ) 500.00  |  |  18:00 |  19:00 |  18:00 |  18:00 |  19:00
 DR RUWAN NANDANA MORAWAKKORALA ( NHL ) 750.00  |  13:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  13:30
 DR SHEHAN PERERA ( OHL ) 500.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:00
 
PAEDIATRIC CARDIOTHORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KANCHANA SINGAPPULI ( NHL ) 800.00  |  |  16:15
 
PAEDIATRIC DERMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF JAYAMINI SENEVIRATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  06:30 |  06:30
 
PAEDIATRIC DERMATOLOGIST AND DERMATOLOG
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF JAYAMINI SENEVIRATNE ( OHL ) 1,500.00  |  |  15:30 16:30 |  13:00 14:00
 
PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR NAVODA ATAPATTU ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 
PAEDIATRIC NEONATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RAJEEV SATHANANDARAJA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  19:00 |  19:00
 DR SAMANTHA DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  09:00
 
PAEDIATRIC NEPHROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RANDULA RANAWAKA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  17:00
 DR(MRS) W.D. VINDYA N. GUNASEKARA ( NHL ) 1,200.00  |  |  06:30 |  12:00
 
PAEDIATRIC NEUROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANURUDDHA PADENIYA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  15:30
 DR D. SARAJI WIJESEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR K.A. JITHANGI WANIGASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  12:30
 DR K.A. JITHANGI WANIGASINGHE - NEW ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  12:30
 
PAEDIATRIC OPHTHALMOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR HIRANYA ABEYSEKARA ( OHL ) 1,000.00  |  08:00
 
PAEDIATRIC PHYSIOTHERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR JALIYA UDUWELLA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00
 
PAEDIATRIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANANDA LAMAHEWAGE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  13:30
 DR ANANDA LAMAHEWAGE ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR C. SOORIYARACHCHI ( OHL ) 1,500.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:00
 DR CHANDIMA SURIYARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  12:00
 DR DHARMASRI JAYAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR RANJAN DIAS ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR SANJAYA ABEYGUNASEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:45
 DR Y KULASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  13:00
 
PAEDIATRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANOMA ABEYGUNAWARDENA ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:30 |  18:30
 DR D.R KARUNARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  09:00
 DR DAHAM DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR DEEPAL PERERA ( NHL ) 1,200.00  |  10:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  12:00
 DR DEEPAL PERERA ( OHL ) 1,200.00  |  09:00
 DR DEVAN MENDIS ( NHL ) 1,500.00  |  17:00 |  19:00 |  18:00 |  14:00
 DR DUMINDA PATHIRANA ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30
 DR G. NALIKA NIRMALENE DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR HASHIR ARIFF ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:00 |  08:00
 DR KALA SOMASUNDARAM ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  16:00 |  16:00
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 18:00 |  18:00 |  09:00 19:30 |  18:30 |  19:30
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( OHL ) 800.00  |  |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30
 DR KOSALA W KARUNARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR M. D. A. SENAKA GUNATHILAKE ( NHL ) 800.00  |  |  07:00
 DR M. D. A. SENAKA GUNATHILAKE ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  09:30
 DR MANJULA HEWAGEEGANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  18:00
 DR NALIN C KITHULWATTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  14:00
 DR NISHADI RANASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  06:30 16:00 |  06:30 16:00 |  06:30 16:00 |  06:30 16:00 |  06:30 16:00 |  18:00
 DR R AJANTHAN ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  18:00
 DR R. R. C. FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  12:30 |  18:00 |  16:00 |  18:30
 DR RASIKA GUNAPALA ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00
 DR SAMANTHA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  13:00
 DR SAMANTHA JAYAWARDANA ( OHL ) 750.00  |  09:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR SANJAYA KULASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR SARATH DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:45 17:30 |  12:45 17:30 |  12:45 17:30 |  12:45 17:30 |  12:45 17:30 |  11:30 15:30
 DR SRILAL DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 DR UDAYA KUMARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30
 DR(MRS) AMIDINIE AMARASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  09:00
 DR(MRS) PADMAKANTHI WIJESURIYA ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30
 DR(MRS) RAMYA DE SILVA ( NHL ) 1,300.00  |  |  17:00
 DR(MRS) SHANTHI MALI DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR(MRS) SHARMILA TISSERA ( OHL ) 1,000.00  |  10:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:30
 DR(MRS) TAMARA PEIRIS ( OHL ) 1,200.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 PROF SANATH.P LAMABADUSURIYA ( NHL ) 1,500.00  |  09:00 15:30 |  08:30 16:30 |  08:30 16:30 |  08:30 16:30 |  08:30 16:30 |  08:30 16:30 |  08:30 15:30
 
PAEDIATRICIAN AND NEONATAL PAEDIATRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR NALIN GAMAATHIGE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00
 
PAEDIATRICIAN AND NEONATAL PAEDIATRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR BUDDHIMA JAYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:00
 DR SAMANKUMARA L.P.C ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  17:00
 
PAEDIATRICS NEONATOLOGY AND NEONATOLOGY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SHYAMA BASNAYAKA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
PAIN MANAGEMENT
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR HEMANTHA KUMARIHAMI ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00
 DR NAMAL SENASINGHE (FOLLOW UP) ( NHL ) 2,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  18:00 |  14:00 |  14:00 |  15:00
 DR NAMAL SENASINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  18:00 |  14:00 |  14:00 |  15:00
 DR(MRS) RIFAYA JAZEEL ( OHL ) 1,000.00  |  10:00
 
PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANANDA WIJEWICKRAMA ( OHL ) 900.00  |  |  17:30 |  17:30
 DR ANURADHA DASSANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  08:15
 DR ARIYASENA HITTARAGE ( NHL ) 1,000.00  |  16:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  16:30
 DR CHANDANA AMARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR CHANDANA KANAKARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30 |  08:00 17:30
 DR CHINTAKA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR DARSHAN DE SILVA ( OHL ) 1,300.00  |  |  17:00 |  17:00 |  15:30
 DR DILHARA SAMARAWEERA ( OHL ) 1,600.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR G. ELANGKUMARABAHU ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  16:00 |  17:00
 DR H.H.R SAMARASINGHE ( NHL ) 1,200.00  |  |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00
 DR HARINDRA K. JAYASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  08:00 18:00 |  08:00 |  08:00 18:00 |  08:00 |  08:00 |  10:00 15:00
 DR HARSHA SATHISCHANDRA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:30 |  20:00
 DR HARSHA SATHISCHANDRA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30
 DR INDIKA KARUNARATHNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  13:30
 DR INDIKA KARUNARATHNA ( OHL ) 1,300.00  |  10:30
 DR JANAKA GOONARATNE ( OHL ) 1,300.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:30
 DR K. THIRUMAVALAVAN ( NHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  07:00 18:00 |  07:00 |  07:00 18:00 |  07:00 |  07:00
 DR K. D. DUMINDA ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  17:00 |  07:30
 DR K.L RANJITH KALUPAHANA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR KAPILA ABEYRATHNA ( NHL ) 1,000.00  |  12:00 |  12:00
 DR KOSALA DE SILVA ( OHL ) 800.00  |  |  10:30
 DR LALINDRA DIAS ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 DR LALITH EKANAYAKE ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  09:30
 DR M.C SHIVANTHAN ( NHL ) 1,000.00  |  09:30 |  09:00 18:30 |  09:00 18:30 |  09:00 17:30 |  09:00 18:30 |  09:00 18:30 |  09:30
 DR M.K. RAGUNATHAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:00 18:00
 DR MAHINDA EKANAYAKE ( NHL ) 800.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR MANOHARI P. SENEVIRATNE ( NHL ) 800.00  |  |  20:30 |  20:30 |  20:30
 DR N AMARASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  12:00
 DR NADESAPILLAI VIVEKANANDAN ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00
 DR NANDANA DICKMADUGODA ( NHL ) 1,500.00  |  14:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  15:00
 DR NANDANA DICKMADUGODA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR NORMAN JAYARATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00
 DR P.D. PRASAD SIRIWARDANA ( NHL ) 800.00  |  |  15:30
 DR PIYUSHA ATHAPATHTHU ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR PRADEEP KUMARASINGHE DE SILVA ( NHL ) 1,400.00  |  10:00 17:00 |  19:00 |  19:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  16:00
 DR PRADEEP KUMARASINGHE DE SILVA ( OHL ) 1,900.00  |  14:00 |  16:00 |  17:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR PRIYANKARA JAYAWARDENA ( OHL ) 1,600.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR R. PUSHPARAJA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR SARATH GAMINI DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  16:00 |  09:00
 DR SRIYANTHA MENDIS ( NHL ) 800.00  |  |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30
 DR THANGARAJAH VEERASUTHEN ( NHL ) 1,800.00  |  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  16:00
 DR THILAK MAPA PATHIRANA ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 14:00
 DR THUSHARA DE SILVA ( NHL ) 1,400.00  |  |  07:00 21:00 |  07:00 15:30 |  07:00 15:30 |  07:00 15:30 |  07:00 21:00 |  10:00 14:00
 DR THUSHARA DE SILVA-EXTRA ( NHL ) 2,000.00  |  |  23:00 |  23:00 |  23:00
 DR UDAYA GUNASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  19:00 |  19:00
 DR UPALI WERAGAMA ( NHL ) 2,000.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR UPALI WERAGAMA ( OHL ) 2,000.00  |  |  19:00 |  19:45 |  19:00 |  19:45 |  19:00 |  16:30
 DR VAJIRA TENNEKOON ( NHL ) 2,000.00  |  |  09:00 15:30 |  09:00 15:30 |  09:00 15:30 |  09:00 15:30 |  09:00 15:30 |  09:00
 DR W.A.M GUNASEKERA ( NHL ) 900.00  |  |  10:00 16:30 |  10:00 16:30 |  10:00 16:30 |  10:00 16:30 |  10:00 16:30
 DR W.K BALASURIYA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:30
 DR YAMUNA K RANAWEERA ( NHL ) 2,000.00  |  16:00 |  07:00 19:45 |  07:00 19:45 |  07:00 19:45 |  07:00 20:00 |  07:00 20:00 |  13:00
 DR(MRS) HARSHANI FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR(MRS) KAYATHRI PERIASAMY ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR(MRS) MANEL COORAY ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 DR(MRS) MANEL COORAY ( OHL ) 1,500.00  |  11:30 |  07:45 |  07:45 |  07:45 |  07:45 |  07:45 |  13:00
 DR(MRS) W. A. J. N. TISSERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:00
 DR(MS) T. RAJSHANKAR ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00
 PROF ANURA WEERASINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  |  19:00 |  10:30
 PROF ARJUNA DE SILVA ( NHL ) 1,400.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  14:00
 PROF COLVIN GUNARATNE ( OHL ) 800.00  |  |  15:00 |  17:00 |  16:30
 PROF R SHERIFF ( NHL ) 2,000.00  |  |  13:00
 PROF RAVINDRA FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  12:30
 PROF SENAKA RAJAPAKSHA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:00
 PROF SHYAM FERNANDO ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  17:30 |  17:00 |  16:30 |  17:30 |  17:30 |  11:15
 
PHYSICIAN AND ENDOCRINOLOGISTS/DIABETOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR HENRY N RAJARATNAM ( NHL ) 1,400.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 
PHYSICIAN & ENDOCRINOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF CHANDRIKA WIJERATHNE ( OHL ) 2,000.00  |  |  18:30
 
PHYSICIAN AND ENDOCRINOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF SISIRA SIRIBADDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  15:00
 
PHYSICIAN AND GERIATRIC PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANOJA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30
 
PHYSIOTHERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR KUMA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  13:00
 MR ROHANA PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 MR W. JAYATISSA ( NHL ) 500.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  12:30
 MRS V.G PUSHPA JANAKI ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR H.H.A. SHASHANKA RATHNAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  08:00 |  20:00
 
PLASTIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHANDINI PERERA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00
 DR DAMMIKA DISSANAYAKE ( NHL ) 2,000.00  |  |  19:00 |  15:00
 DR DAMMIKA DISSANAYAKE ( OHL ) 2,000.00  |  |  16:30
 DR DULIP PERERA ( OHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  10:30
 DR GAYAN EKANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  16:30
 DR KAVINDA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  16:30
 DR M. KOLITHA KARUNADASA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  17:30 |  19:00
 DR N.Y WIJEMANNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 DR ROMESH GUNASEKERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR ROMESH GUNASEKERA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR SATHIS WIJEMANNA ( NHL ) 1,800.00  |  |  17:00 |  13:00
 DR SATHIS WIJEMANNA ( OHL ) 1,200.00  |  |  16:30
 DR THUSHAN BENERAGAMA ( NHL ) 1,250.00  |  |  16:00 |  16:00 |  12:30
 
PSYCHIATRIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR B.JAYAN MENDIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:00
 DR D. P. D. WIJESINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30
 DR DAMANI DE SILVA JAYASINGHE ( NHL ) 1,800.00  |  |  17:15 |  12:30 |  17:15 |  12:30 |  17:15 |  09:00
 DR H.A BUDDHI JAYASEKARA ( NHL ) 2,000.00  |  10:00
 DR INDIKA MUDALIGE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00
 DR JAGATH BANDARA ( NHL ) 1,500.00  |  16:00 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR JAYAN MENDIS ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00
 DR JAYANANDA HORADUGODA ( OHL ) 2,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR KAPILA RANASINGHE ( OHL ) 2,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR MAHESH RAJASURIYA ( NHL ) 1,100.00  |  |  16:30
 DR NIROSHA MENDIS ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  10:00 18:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 18:00 |  10:00
 DR R.M.M. MONARAGALA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  18:30 |  17:00 |  07:00
 DR RAVIMAL GALAPPTHTHI ( OHL ) 1,500.00  |  18:00 |  14:00
 DR RENUKA JAYASINGHE ( NHL ) 1,750.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR S.P. KANDAPOLA ARACHCHIGE ( OHL ) 1,250.00  |  18:00 |  18:00
 DR SHEHAN WILLIAMS ( NHL ) 900.00  |  |  18:00
 DR U.P GUNAWARDENA ( OHL ) 700.00  |  |  17:30
 DR VIMAL DE ALWIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  14:00
 DR(MRS) MALIKA WEERASINGHE ( OHL ) 1,500.00  |  |  11:00 |  08:00 |  11:00 |  08:00 |  11:00 |  08:00
 PROF HARISCHANDRA GAMBHEERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  17:00 |  09:00 |  16:00 |  17:00 |  13:00
 PROF SAMUDRA KATHRIARACHCHI ( NHL ) 2,000.00  |  |  15:00
 
PSYCHIATRIST (CHILD AND ADOLESCENTS)
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF(MS) HEMAMALI PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30
 
PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MS INDRANI WIJESUNDARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  15:00
 
PSYCHOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR LAKMAL PONNAMPERUMA ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:00
 MS CHRISHARA PARANAWITHANA ( NHL ) 2,000.00  |  |  20:15
 
RHEUMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DUMINDA MUNIDASA ( NHL ) 1,400.00  |  10:00 |  16:30
 DR DUMINDA MUNIDASA ( OHL ) 1,400.00  |  |  20:30 |  20:30 |  20:30 |  20:30
 DR HARINDU WIJESINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  |  09:00 15:00 18:15 |  09:00 15:00 |  09:00 15:00 |  10:30 |  09:00 15:00 |  09:00
 DR INOSHI ATUKORALA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00
 DR J.V. ARIYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  16:00 |  18:00
 DR J.V. ARIYASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  11:30 |  11:30
 DR KALEEL CASSIM ( NHL ) 1,500.00  |  08:30 |  16:15
 DR LALITH S WIJAYARATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |  12:30 14:30 |  09:30 11:00
 DR LILANI P WEERASEKARA ( NHL ) 1,300.00  |  |  19:00 |  18:00 |  16:00 |  10:30
 DR MONIKA DE SILVA ( NHL ) 1,250.00  |  |  16:00 |  07:00 |  13:00
 DR NIHAL K.A GUNATHILAKA ( NHL ) 1,600.00  |  |  14:45 |  09:00
 DR SAMAN JAYANETHTHI ( NHL ) 1,300.00  |  |  16:15 |  16:15 |  16:15 |  15:00
 DR(MRS) A.N.H HERATH ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR(MRS) A.N.H HERATH ( OHL ) 1,000.00  |  |  10:00
 DR(MRS) JEEVANI RUBASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  14:00
 
S.T.D
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR G. WEERASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR K.A.M. ARIYARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR KULASIRI BUDDHAKORALA ( NHL ) 1,300.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  19:30 |  17:00 |  13:00
 DR(MRS) IYANTHI ABEYWICKRAMA ( OHL ) 1,500.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR(MRS) SUJATHA SAMARAKOON ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
SKIN CARE AND COSMETIC CENTRE - PLASTIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KAVINDA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR SATHIS WIJEMANNE ( NHL ) 1,800.00  |  |  16:30 |  16:30 |  13:30
 DR THUSHAN BENERAGAMA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  12:15
 
SKIN CARE AND COSMETIC – OCULOPLASTIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHAMEERA BANDARA ( NHL ) 1,700.00  |  |  16:00 |  16:00
 
SKIN CARE AND COSMETIC–CONSULTANT DERMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR JANAKA AKARAWITA ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00
 DR NAYANI MADARASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  10:30 |  17:30
 DR NELUM WICKRAMASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  17:00 |  17:00
 DR SAMANTHI PARANAVITHANE ( NHL ) 1,200.00  |  |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30
 DR(MRS) INDIRA KAHAWITA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 
SPEECH AND LANGUAGE THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MS MALKA JAYATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30
 MS SONALII C. JAYATHILAKA ( NHL ) 1,500.00  |  14:00 |  13:30 |  16:00 |  13:30 |  16:00 |  13:30 |  13:30
 
SPEECH LANGUAGE PATHALOGIST AND AUDIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS ANGARA KULARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 MS DINUSHEE ATAPATTU ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 
SPEECH PATHOLOGIST / CLINICAL AUDIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MS WARUNI BANDARA ( NHL ) 2,000.00  |  09:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  09:00
 
SPEECH PATHOLOGIST/THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS JAYAMALIE RUPASINGHE JAYASINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 
SPEECH THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS THISAMEDINIE WIJERATHNE ( OHL ) 750.00  |  |  16:30
 MS K.S.A. SAMINDA KURUPPU ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  19:00 |  17:00
 MS Y WEERASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30
 
SPORTS MEDICINE
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR C THURAIRAJA ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR SEEVALI JAYAWICKRAMA ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  12:00
 DR SEEVALI JAYAWICKRAMA ( OHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00
 
SUB FERTILITY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) D MARUTHINI ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  14:00
 
SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.S. WITHANAGE ( NHL ) 800.00  |  10:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  10:00
 DR AJITH DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:00 |  12:00
 DR AMILA JAYASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  16:00 |  12:00 |  16:00 |  13:30
 DR ANURA S. K BANAGALA ( NHL ) 1,000.00  |  |  06:30 |  06:30 |  17:00 |  06:30 |  06:30 16:00 |  15:30
 DR ANURA S. K BANAGALA ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30
 DR B G N RATHNASENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR BAWANTHA GAMAGE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  09:30
 DR BAWANTHA GAMAGE ( OHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  16:00 |  07:00 |  09:30
 DR BHISHMAN THEVARAJAH ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  14:00
 DR D ANUJA SOMARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30
 DR D S LIYANARACHCHI ( NHL ) 1,000.00  |  13:30 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR D.K YOHESWARAN ( NHL ) 500.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR DILINI H. SAMARAKOON ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  07:15 17:30 |  07:15 |  07:15 17:30 |  07:15 |  07:15 17:30 |  13:30
 DR DILINI H. SAMARAKOON ( OHL ) 1,500.00  |  10:30 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:30
 DR DUMINDA ARIYARATNE ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  17:00 |  18:30
 DR DUSHAN FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00
 DR G SHANTHI LAL DE SILVA ( NHL ) 800.00  |  12:00 |  12:30 19:00 |  12:30 19:00 |  12:30 19:00 |  12:30 19:00 |  12:30 19:00 |  12:00
 DR H.W JAYAWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00
 DR HARSHA SAMARAWEERA ( NHL ) 600.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR HASANJAYA GUNAWARDHANA ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  14:00
 DR J DAHANAYAKA ( NHL ) 500.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR J.R. WIJESEKARA ( NHL ) 650.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  12:00
 DR K. ALAGARATNAM ( NHL ) 750.00  |  10:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  10:00
 DR KAMIL WIJERATNE ( OHL ) 500.00  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR LALANTHA ABHAYA RANASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00
 DR LALANTHA RANASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:45 |  16:45 |  16:45
 DR LALITHA PIYARISI ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR M M FAIZ ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 DR M.H.A. JAYATHILAKA ( NHL ) 1,000.00  |  16:00 |  15:00 |  15:00 |  20:00 |  20:00 |  15:00 |  16:00
 DR M.RIZAN BADURDEEN ( NHL ) 1,000.00  |  12:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR M.RIZAN BADURDEEN ( OHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 DR M.Z BADURDEEN ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR MAHANAMA GUNASEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR MAIYA GUNASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00
 DR MIHIRA BANDARA ( NHL ) 1,500.00  |  08:00 17:00 |  07:30 18:00 |  07:30 18:00 |  07:30 18:00 |  07:30 18:00 |  07:30 18:00 |  08:00 18:00
 DR MIHIRA BANDARA ( OHL ) 1,500.00  |  10:00 17:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  10:00 17:00
 DR N WIJESUNDARA ( OHL ) 350.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR R PARIMALENDRAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  16:00
 DR RAJITH ABEYWICKRAMA ( OHL ) 600.00  |  17:00 |  19:00
 DR RAJIV G. RAJENDRAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR RANJITH JAYASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  17:00
 DR ROHANA R. VIDANAGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  13:00
 DR ROHANA R. VIDANAGE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR S SIVAGANESH ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:00
 DR S.A.D.V RAMEENDRA SENARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR S.S JAYARATNE ( NHL ) 800.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:30
 DR SAMEERA JAYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  09:00
 DR SAMEERA JAYASINGHE ( OHL ) 750.00  |  10:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR SANJEEWA SENEVIRATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR SEMAKA JAYASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 17:00 |  09:00 17:00 |  09:00 17:00 |  09:00 17:00 |  09:00 17:00 |  09:00 14:00
 DR SUBHASHANA. A. GUNAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:30
 DR SUMUDU KUMARAGE ( OHL ) 1,500.00  |  |  20:30 |  20:30 |  08:30
 DR THEJANA WIJERATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |  18:00
 DR THEJANA WIJERATNE ( OHL ) 1,500.00  |  19:00 |  16:00
 DR V.P GAMAGE ( NHL ) 1,500.00  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR VASITHA ABEYSURIYA ( NHL ) 800.00  |  10:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  10:00
 DR W.NISHANTHA MENDIS ( NHL ) 1,000.00  |  17:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR W.W.K. KULARATHNA ( NHL ) 600.00  |  16:00 |  18:00 |  16:00
 DR WASANTHA WIJENAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  16:00
 Dr K.S PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30
 PROF A.H SHERIFDEEN ( NHL ) 750.00  |  |  09:00
 PROF ALOKA PATHIRANA ( OHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  07:00
 PROF D.J ANTHONY ( NHL ) 1,500.00  |  |  07:00 18:30 |  07:00 18:30 |  07:00 |  07:00 18:30 |  07:00 18:30 |  12:00
 PROF G JAYASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:30 16:00 |  11:30 16:00 |  11:30 16:00 |  16:00 |  11:30 16:00 |  11:30
 PROF KEMAL I DEEN ( OHL ) 1,500.00  |  |  12:30
 
THORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.D KAPURUGE ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR D.M.S. HANDAGALA ( NHL ) 2,000.00  |  09:00 |  16:15 |  18:00
 DR D.M.S. HANDAGALA ( OHL ) 2,000.00  |  |  16:30
 DR DHAMMIKE RASNAYAKE ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:30
 DR WARUNA KARUNARATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR WARUNA KARUNARATNE ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 
TRANSFUSION PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR JEEWAKA GALHENAGE ( NHL ) 1,000.00  |  16:00 |  16:00
 
TRANSPLANT SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RUWAN DISSANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 
UROLOGICAL AND TRANSPLANT SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KUMARADASAN UMASHANKAR ( NHL ) 1,300.00  |  08:30 |  19:30 |  19:30 |  18:00
 
UROLOGICAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR MANJULA WIJEWARDENA ( NHL ) 1,900.00  |  |  16:00 |  18:00
 PROF SRINATH CHANDRASEKERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00
 
UROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AJITH MALALASEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00 |  08:30
 DR KUMARADASAN UMASHANKAR ( NHL ) 1,300.00  |  08:30 |  19:30 |  19:30 |  18:00
 DR NUWAN D. PREMACHANDRA ( NHL ) 1,750.00  |  |  20:00
 DR S.A.S GUNAWARDENA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR SUREN DE ZILVA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 PROF SRINATH CHANDRASEKERA ( OHL ) 1,500.00  |  |  10:00 |  16:30
 
VASCULAR AND TRANSPLANT SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHARITHA WEERASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00
 DR JOEL ARUDCHELVAM ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  10:00
 DR NALAKA GUNAWANSA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  19:00 |  17:00 |  13:00
 DR RANJUKA UBAYASIRI ( NHL ) 1,750.00  |  |  12:00
 DR RUWAN FONSEKA ( NHL ) 2,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR THANOJ FERNANDO ( OHL ) 1,800.00  |  08:00 |  19:00
 PROF MANDIKA WIJERATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |  20:00
 
VASCULAR SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DAMINDA RAJAMANTHRI ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR R CASSIM ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:30 |  22:30 |  21:30
 DR THANOJ FERNANDO ( NHL ) 2,000.00  |  17:00 |  16:30

<< Back

Print This