Registered Doctors
 
 NHL - Nawaloka Hospital  DHL - Durdans Hospital  AHL - Asiri Hospital  OHL - Oasis Hospital
 
ALLERGY AND IMMUNOLOGY
Name Charge Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF SURANJITH SENEVIRATNE ( NHL ) 2,000.00  |  |07:00 |  19:00 |  17:00
 
BEHAVIOUR THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS ISHANTHI PERERA ( AHL ) 1,000.00  |  |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00
 
CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ROHAN GUNAWARDANA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 DR ROHAN GUNAWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR SURESH KOTTEGODA ( NHL ) 1,450.00  |  08:00 |  17:00
 
CARDIAOTHORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR B.L AJITH KARUNARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR C AMARASENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR P H GAMINI RANASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR P.N RAJAPAKSE ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00
 DR RICHARD SALDANHA ( NHL ) 1,000.00  |  |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  09:00
 DR Y.K.M LAHIE ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 
CARDIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A YOGANANDAMOORTHY ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR A YOGANANDAMOORTHY ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 |  07:30
 DR AJANTHA TIKIRI RAJAPAKSHA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  07:00 19:00
 DR AMILA WALAWWATTA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR ANIDU PATHIRANA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:00
 DR ANIDU PATHIRANA ( NHL ) 750.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR ASUNGA DUNUWILLE ( DHL ) 1,200.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR ASUNGA DUNUWILLE ( NHL ) 1,200.00  |  09:30 |  20:30 |  20:30
 DR BHATHIYA RANASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30
 DR CHANDRIKE PONNAMPERUMA ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:00
 DR CHANDRIKE PONNAMPERUMA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  15:00
 DR GAMINI GALAPPATTHI ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  14:00
 DR GODVIN CONSTANTINE ( AHL ) 700.00  |  08:00 |  08:00 |  08:00 16:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  09:00 12:30
 DR GODVIN CONSTANTINE ( DHL ) 700.00  |  |  14:00
 DR GODVIN CONSTANTINE ( NHL ) 750.00  |  |  15:30 |  15:30
 DR GOTABHAYA RANASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  07:00 |  07:00 16:00
 DR JAGATH HERATH ( AHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:30 |  18:30
 DR JAGATH HERATH ( DHL ) 800.00  |  |  15:45
 DR JAGATH HERATH ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR JAYANTHIMALA JAYAWARDENA ( DHL ) 500.00  |  |  16:00
 DR K.K.A.O WALAWWATTA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR K.K.A.O WALAWWATTA ( OHL ) 1,000.00  |  |  20:00
 DR KISHAN A DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  12:00
 DR M.B.F RAHUMAN ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR M.B.F RAHUMAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  17:00 |  18:00
 DR M.H.M. ZACKY ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR MOHAN JAYATILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30
 DR MOHAN RAJAKARUNA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR MOHAN RAJAKARUNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  10:00 |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  09:30
 DR NAMAL WIJESINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  17:00
 DR NAMAL WIJESINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  15:00
 DR NAMAL WIJESINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR P.N THENABADU ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR P.N THENABADU ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:30 16:00 |  11:30 15:00 |  11:30 |  11:30 |  11:30 16:00 |  11:30
 DR PANDULA ATHAUDAARCHCHI ( DHL ) 1,000.00  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR PRAKASH PRIYADHARSHAN ( DHL ) 850.00  |  |  18:00
 DR PRAKASH PRIYADHARSHAN ( NHL ) 900.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  16:00
 DR PRAKASH PRIYADHARSHAN ( OHL ) 1,000.00  |  |  13:00
 DR R.A.U HASANTHA RANAWAKA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30
 DR ROSHAN PARANAMANA ( DHL ) 1,000.00  |  08:00
 DR RUWAN EKANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR S NARENTHIRAN ( AHL ) 1,500.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  11:00
 DR S NARENTHIRAN ( DHL ) 1,500.00  |  |  13:00 |  11:00
 DR S NARENTHIRAN ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  14:00 |  18:00 |  18:00 |  12:00
 DR S. MITHRAKUMAR ( DHL ) 1,000.00  |  09:00 |  09:30 16:00 |  09:30 16:00 |  09:30 16:00 |  09:30 16:00 |  09:30 16:00 |  09:00
 DR S. MITHRAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 |  17:00
 DR S.R DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  |  11:00
 DR S.R DE SILVA ( OHL ) 1,500.00  |  |  10:45 |  10:45 |  10:45 |  10:45 |  10:45
 DR SAMPATH ATHUKORALA ( NHL ) 1,350.00  |  12:00 |  09:00
 DR SANJEEWA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,500.00  |  12:00
 DR SEPALIKA MENDIS ( AHL ) 1,000.00  |  |  15:45 |  18:15 |  17:00 |  17:00 |  15:45 |  14:45
 DR SEPALIKA MENDIS ( DHL ) 1,000.00  |  |  15:30 |  11:30
 DR SEPALIKA MENDIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:45 |  11:30
 DR STANLEY AMARASEKARA-NEW ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  16:30 |  16:30 |  19:00 |  21:00 |  14:30
 DR STANLEY AMARASEKARA ( AHL ) 1,000.00  |  |  15:30 |  17:00
 DR STANLEY AMARASEKARA ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR STANLEY AMARASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  16:00 |  16:00 |  18:30 |  20:30 |  14:00
 DR STANLEY AMARASEKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  12:30
 DR SURESH KOTTEGODA ( DHL ) 1,000.00  |  10:30 |  16:00
 DR SURESH KOTTEGODA ( NHL ) 1,450.00  |  08:00 |  17:00
 DR VAJIRA SENARATNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 DR VAJIRA SENARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  20:00 |  16:15 |  16:30
 DR VAJIRA SENARATNE - NEW ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30
 DR VASANTHA S HETTIARACHCHI ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR VASANTHA S HETTIARACHCHI ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  18:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 DR W.S SHANTHARAJ ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  16:30 |  16:30
 DR W.S SHANTHARAJ ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:30
 DR WASANTHA KAPUWATTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  12:00
 DR(MRS) N.L. AMARASENA ( DHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR(MRS) N.L. AMARASENA ( NHL ) 1,800.00  |  |  20:30 |  13:00
 DR(MRS) NIMALI FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  07:30 |  15:30 |  15:00 |  15:30 |  17:30 |  13:30
 DR(MS) TANYA PEREIRA ( NHL ) 1,000.00  |  |  21:00 |  16:00 |  21:00 |  16:00 |  17:00
 DR(MS) TANYA PEREIRA ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  13:00
 
CARDIOLOGIST AND CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SURESH KOTTEGODA ( NHL ) 1,450.00  |  08:00 |  17:00
 
CARDIOTHORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DR RAJEEVA R. PIERIS - OLD ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR RAJEEVA R. PIERIS - NEW ( NHL ) 2,000.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 DR RAJITHA Y. DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 
CHEST PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AFLAH SADIKEEN ( DHL ) 1,200.00  |  09:00 |  18:30 |  18:30
 DR CHANDANA AMARASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:15 |  09:15 |  09:15 |  09:15 |  09:15 |  10:45
 DR RAVINI DE SILVA KARUNATHILAKE ( DHL ) 1,000.00  |  10:00 |  17:00
 DR THUSHARA GALABODA ( OHL ) 1,000.00  |  10:00
 
CHEST SPECIALIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AMITHA FERNANDO ( AHL ) 1,300.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR AMITHA FERNANDO ( NHL ) 1,300.00  |  08:00 |  15:30 |  20:00 |  20:00 |  18:00
 DR BANDU GUNASENA ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  12:45
 DR CHANDANA AMARASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  10:30 19:30 |  10:30 19:30 |  10:30 19:30 |  10:30 19:30 |  10:30 19:30 |  12:30 17:30
 DR CHANNA D RANASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR CHANNA D RANASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR ESHANTH PERERA ( AHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 DR ESHANTH PERERA ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:30
 DR ESHANTH PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  16:00 |  19:30
 DR J.H.L COORAY ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  16:30 |  09:30 |  09:30 |  16:30 |  09:30
 DR KIRTHI GUNASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  17:00
 DR P.N.B WIJEKOON ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 15:00 |  10:00 15:00 |  10:00 15:00 |  10:00 15:00 |  10:00 15:00
 
CHILD PSYCHIATRIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF HEMAMALI PERERA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00
 
CHIROPRACTOR
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR GINA VARIATH ( NHL ) 2,000.00  |  |  20:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00
 
CLINICAL HAEMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SAMAN HEWAMANA ( DHL ) 1,500.00  |  |  08:00 |  08:00 17:00 |  08:00 17:00 |  08:00 |  08:00 17:00 |  14:00
 
COSMETIC CARE CLINIC AND COSMETIC PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SHANIKA ARSECULARATHNE ( DHL ) 1,000.00  |  09:00 |  08:30 |  08:30 |  14:00 |  08:30 |  14:00 |  08:00
 
COUNSELING PSYCHOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MRS N.E.D SAMARANAYAKE ( AHL ) 2,000.00  |  |  09:00 12:30 |  10:00
 
COUNSELLING
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR JAYANANDA HORADUGODA ( OHL ) 2,000.00  |  |  11:30
 DR(MRS) J.A.R.C. JAYASINGHE ( OHL ) 2,000.00  |  |  16:30
 
DENTAL AND MAXILLO-FACIAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR GAMINI S. KATHRIARACHCHI ( DHL ) 1,500.00  |  |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 |  10:00 17:00 |  10:00
 
DENTAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A. FOUZAN ( NHL ) 400.00  |  09:00 |  09:00 |  13:00
 DR CHINTHANA KUMARA ( NHL ) 700.00  |  |  17:30 |  17:30
 DR MADHANGA CHANDRASEKARA ( DHL ) 1,250.00  |  |  10:00 16:30 |  10:00 15:00 |  10:00 15:00 |  10:00 |  10:00 15:00 |  10:00
 DR S.K. JAYASINGHE ( NHL ) 700.00  |  14:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  11:00
 DR SUNIL FERNANDO ( AHL ) 1,300.00  |  |  19:15 |  19:15
 DR T .J .J .F .W GUNAWARDENA ( DHL ) 750.00  |  |  09:30
 Dr W M HILARY COORAY ( NHL ) 300.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 
DENTAL SURGEON / RESTORATIVE DENTISTRY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR PUBUDU C. PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30
 
DERMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ASOKA KAMALADASA ( DHL ) 2,000.00  |  |  09:00
 DR ASOKA KAMALADASA ( NHL ) 2,000.00  |  |  14:30 |  14:30
 DR E.S.N SAMARAWEERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  15:00
 DR G.M.P SIRIMANNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:30
 DR I.P. KAHAWITA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 DR JANAKA AKARAWITA ( AHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  17:00
 DR JANAKA AKARAWITA ( DHL ) 1,250.00  |  |  12:30
 DR JANAKA AKARAWITA ( NHL ) 1,500.00  |  13:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN ( DHL ) 1,000.00  |  10:30 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  13:45
 DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 19:30 |  07:00 |  07:00 |  07:00 19:30
 DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN ( OHL ) 1,100.00  |  |  16:30
 DR MAHINDA DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR MAHINDA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR MAHINDA GUNAWARDANA ( AHL ) 800.00  |  09:30 |  10:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  18:00
 DR NELUM WICKRAMASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  17:00 |  17:00
 DR S AHAMED UWYSE ( DHL ) 1,000.00  |  17:30 |  17:30
 DR(MRS) CHALUKYA GUNASEKERA ( AHL ) 1,300.00  |  |  17:00 |  13:00
 DR(MRS) CHALUKYA GUNASEKERA ( DHL ) 1,400.00  |  |  07:00 |  07:00 |  15:45 |  14:30
 DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA ( AHL ) 1,000.00  |  11:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  17:00
 DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA ( DHL ) 1,000.00  |  09:00 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA ( AHL ) 1,000.00  |  09:00 |  06:45 |  06:45
 DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA ( NHL ) 1,000.00  |  11:00
 DR(MRS) K.H WEERASEKARA ( AHL ) 700.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR(MRS) K.H WEERASEKARA ( NHL ) 700.00  |  |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 13:00
 DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 18:30 |  07:00 |  07:00 |  07:00 18:30 |  07:00
 DR(MRS) NAYANI MADARASINGHA ( AHL ) 1,000.00  |  |  14:00
 DR(MRS) NAYANI MADARASINGHA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  17:00
 DR(MRS) SAMANTHI PARANAVITHANE ( AHL ) 1,200.00  |  |  10:30 12:00 16:30 |  10:30 12:00 16:30 |  10:30 12:00 16:30 |  10:30 12:00 16:30 |  10:30 12:00 16:30 |  10:30 17:00
 DR(MRS) SAMANTHI PARANAVITHANE ( NHL ) 1,200.00  |  |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  09:00 15:00
 DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA ( DHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00
 DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:30 |  15:30
 DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA ( AHL ) 1,000.00  |  |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 15:00
 
DERMATOLOGIST AND HAIR CLINIC
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) DEEPANI RATHNAYAKE ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:00
 DR(MRS) NAYANI MADARASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  13:00
 
DIETICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR D. H. LIYANAGE ( DHL ) 600.00  |  08:00 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  08:00
 MRS . IQBAL ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 MRS PRIYANGA SAMARANAYAKA ( AHL ) 600.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  09:15
 MRS SHYAMALA ANIRUTHANAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 MRS SIGRID S DE SILVA ( DHL ) 1,800.00  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 MS S RAMYA DHEVI ( NHL ) 550.00  |  |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30
 MS SHEHANI ARIYARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 
DIETICIAN & NUTRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RANIL JAYAWARDANA ( DHL ) 1,500.00  |  |  10:00
 DR RANIL JAYAWARDANA ( NHL ) 2,000.00  |  09:00 |  16:15 |  16:15 |  10:00
 MR N.M.S. HETTIGEDERA ( AHL ) 750.00  |  14:00 |  07:30 14:30 |  07:30 |  07:30 14:30 |  07:30 14:30 |  07:30 14:30 |  13:00
 MR N.M.S. HETTIGEDERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:00
 MRS HARSHANI MEEGASWATTE ( DHL ) 1,250.00  |  |  08:30 |  09:00
 MS MAHESHANI WIMALATHUNGA ( DHL ) 1,250.00  |  |  10:00 |  10:00 |  08:00 |  10:00 |  08:00 |  08:00
 MS THAMARA PRIYANWADA AMARASEKARA ( DHL ) 1,800.00  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 
ENDOCRINOLOGIST/DIABETOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHAMINDA GARUSINGHE ( AHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00
 DR MANILKA SUMANATHILLAKE ( DHL ) 1,500.00  |  |  13:30
 DR NALIN D GUNARATNE ( AHL ) 1,250.00  |  |  10:30 |  10:30 |  10:30
 DR NALIN D GUNARATNE ( NHL ) 1,250.00  |  15:30
 DR NOEL SOMASUNDARAM ( NHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR PRASAD KATULANDA ( DHL ) 2,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  15:15
 DR PRASAD KATULANDA ( NHL ) 2,000.00  |  14:00 |  19:15 |  17:15 |  18:00 |  17:15 |  19:15 |  13:00
 DR SAJITH SIYAMBALAPITIYA ( DHL ) 1,200.00  |  |  17:00
 DR SAMANTHI COORAY ( AHL ) 1,300.00  |  08:00 16:00 |  20:00 |  16:00 |  07:00
 DR SAMANTHI COORAY ( NHL ) 1,300.00  |  |  07:00 |  07:00
 DR SHYAMINDA KAHANDAWA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:15 |  17:00
 DR UDITHA BULUGAHAPITIYA ( AHL ) 1,400.00  |  |  16:00 |  19:30 |  16:00 |  14:30
 DR UDITHA BULUGAHAPITIYA ( DHL ) 1,400.00  |  15:00 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  15:00
 DR UDITHA BULUGAHAPITIYA ( NHL ) 1,400.00  |  |  18:00 |  16:00 |  18:00
 
ENDOCRINOLOGISTAND DIABETOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR G.J CHAMINDA GARUSINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  17:00 |  16:00
 
ENT SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.D.K.S.N YASAWARDENA ( DHL ) 1,150.00  |  |  17:30
 DR A.D.K.S.N YASAWARDENA ( NHL ) 1,150.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30
 DR A.D.K.S.N YASAWARDENA ( OHL ) 1,150.00  |  |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR ASOKA JAYASENA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR DAMINDA DUMINGOARACHCHI ( DHL ) 1,000.00  |  10:00
 DR M. SHERIFF ( DHL ) 1,000.00  |  11:00
 DR M. SHERIFF ( NHL ) 1,000.00  |  11:00
 DR M.T.D. LAKSHAN ( NHL ) 1,000.00  |  16:00
 DR R ABEYWICKRAMA ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:30 |  12:00 19:00 |  12:30 |  12:00 19:00 |  12:30 |  11:00 16:30
 DR R.P DAYASENA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR R.P DAYASENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR R.S DRAHAMAN ( DHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR R.S DRAHAMAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 16:15 |  16:15 |  10:00 16:15 |  10:00 16:15 |  16:15 |  09:00
 DR RAVINDRA RUBERU ( DHL ) 1,200.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  08:00
 DR S. D. INDIKA ( NHL ) 1,000.00  |  08:30
 DR SEETHA ARAMBEPOLA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  07:30
 DR SHANTHA PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR SOBITHA ATTYGALLE ABEYRATNE ( DHL ) 1,000.00  |  08:30 |  08:30
 DR W RATNAYAKE ( NHL ) 800.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR(MRS) CHANDRA JAYASURIYA ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30
 DR(MRS) CHANDRA JAYASURIYA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  15:15 |  18:30 |  16:00 |  18:30 |  12:00
 
EYE SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AYASMANTHA PEIRIS ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00
 DR BINARA AMARASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  17:00 |  16:00
 DR BINARA AMARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  17:00 |  16:00 |  17:00 |  17:30 |  20:00
 DR C.A.B MAKULOLUWA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30
 DR CHAMEERA BANDARA ( NHL ) 1,300.00  |  |  07:00 |  07:00 17:00 |  07:00 |  16:30
 DR CHARITH FONSEKA ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:15 |  16:45 17:45 18:45 20:15 21:30 |  13:45 14:45 15:45 16:45
 DR CHARITH FONSEKA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 |  15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
 DR D WARIYAPOLA ( NHL ) 750.00  |  |  18:00 |  17:30 |  17:30 |  14:30
 DR DAYA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  08:30 18:30 |  07:30 12:00
 DR DINESH DE SILVA ( AHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  11:00
 DR H PALIHAKKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  14:00
 DR H PALIHAKKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR H.K.D.P.K DHARMADASA ( DHL ) 1,200.00  |  12:30
 DR K.A SALVIN ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  16:00 |  15:00
 DR KAPILA BANDUTILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:30
 DR KUSHLANI N. GOONERATNE ( DHL ) 1,000.00  |  08:30
 DR KUSUM RATNAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  07:00
 DR MADHUWANTHI DISSANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR MEENA RADHAKRISHNAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30
 DR P. SRIHARANATHAN ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 DR P. SRIHARANATHAN ( NHL ) 800.00  |  |  18:30
 DR P.A WEERASINGHE ( DHL ) 900.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR RANGIKA GUNARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:30
 DR SALIYA PATHIRANA ( NHL ) 950.00  |  09:00 |  17:00
 DR UPALI MENDIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  14:00
 DR WASANTHA GAMAGE ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR(MRS) . JAYAWEERA BANDARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 16:00 |  16:00 |  09:00 16:00 |  16:00 |  16:00 |  09:00
 DR(MRS) A.L DHARMARATHNA ( NHL ) 1,000.00  |  08:30 |  07:00 16:00 |  07:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 13:00
 DR(MRS) A.L DHARMARATHNA ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 DR(MRS) D IRUGALBANDARA ( OHL ) 700.00  |  |  17:00 |  16:00 |  16:00 |  15:00
 DR(MRS) MANGALA GAMAGE ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR(MRS) MANGALA GAMAGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  07:30 16:00 |  14:00
 DR(MRS) MANGALA GAMAGE ( OHL ) 1,000.00  |  |  08:30 10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR(MRS) MIRNA KUMARADAS ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  07:30
 DR(MRS) MIRNA KUMARADAS ( NHL ) 1,000.00  |  |  13:30 |  07:00
 DR(MRS) MUDITHA KULATUNGA ( AHL ) 1,000.00  |  |  08:00
 DR(MRS) MUDITHA KULATUNGA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  16:30 |  12:30
 DR(MRS) SUJATHA PATHIRAGE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  07:00 15:00 |  07:00 15:00 |  15:00 |  07:00 15:00 |  07:00 14:00 |  09:00 18:00
 DR(MRS) UDENI DISSANAYAKA ( AHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:00
 DR(MS) HEMAMALI SENAVIRATNE ( NHL ) 800.00  |  06:30 |  19:00
 DR(Mrs) IMALKA FONSEKA ( DHL ) 1,500.00  |  |  08:30 09:00 09:30 10:30 12:00 12:30 13:00 |  08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 16:00 16:30 17:00 |  08:30 09:00 09:30 10:30 11:15 12:00 12:30 13:00 |  08:30 09:00 09:30 10:30 11:15 12:00 12:30 13:00 |  08:15
 
GASTROENTEROLOGICAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR M.Z BADURDEEN ( DHL ) 1,000.00  |  11:00 |  11:00 18:30 |  11:00 18:30 |  11:00 18:30 |  11:00 18:30 |  11:00 18:30 |  11:00 18:30
 DR ROHAN SIRIWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR ROHAN SIRIWARDANA ( OHL ) 750.00  |  |  17:00
 PROF D.N SAMARASEKERA ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 
GASTROENTEROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR JAYANI MANCHANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  17:30 |  17:30 |  19:00 |  17:30 |  13:30
 DR N.M.M. NAWARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  12:30
 DR RANJITH PEIRIS ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  13:30
 
GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR J V SANJEEWA ARIYASINGHA ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00
 DR M.A NIRIELLA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  13:00
 
GASTROENTEROLOGIST SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR D ANUJA SOMARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30
 DR HASANJAYA GUNAWARDANA ( DHL ) 1,500.00  |  10:30 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  13:30
 DR HASANJAYA GUNAWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:30
 DR M.M FAIZ ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 DR MAIYA GUNASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 18:00
 DR N.W.J.K NANAYAKKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  14:00
 PROF KEMAL I DEEN ( DHL ) 1,500.00  |  |  11:00
 
GASTROINTESTINAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHANDIKA LIYANAGE ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30
 DR CHANDIKA LIYANAGE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  20:00 |  19:00 |  17:00 |  17:00 |  18:30 |  11:30
 DR CHANDIKA LIYANAGE ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  18:00 |  18:00
 DR HARSHA GAMAGE ( DHL ) 850.00  |  |  09:00
 DR HARSHA GAMAGE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:30 |  17:00
 DR RANIL JAYASENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR RANIL JAYASENA ( OHL ) 1,000.00  |  08:00 |  07:00 |  07:00 17:30 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR T.G. AMAL PRIYANTHA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  15:00
 DR T.G. AMAL PRIYANTHA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
GENERAL PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RUVANI GOONEWARDENE ( NHL ) 700.00  |  |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00 |  08:00 13:00
 
GENITO URINARY SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANURA WIJEWARDANE ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR L.M PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 DR P.G.D.SUNIL SAMARAWEERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 
GERIATRIC PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANOJA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR CHANDANA KANAKARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00
 
GYNAECOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AJITH FERNANDO ( AHL ) 850.00  |  17:00 |  15:30 |  17:00 |  18:00 |  17:00 |  15:30 |  12:00
 DR AJITH RAJAPAKSHA ( AHL ) 500.00  |  |  08:30
 DR ASELA AMARASIRI ( NHL ) 750.00  |  12:00
 DR BERNARD PERERA ( AHL ) 750.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR C ALWISHEWA ( NHL ) 800.00  |  10:30 |  10:00 17:00 |  10:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00
 DR CHAMINDA KANDAUDA ( OHL ) 1,000.00  |  11:00
 DR CHAMINDA MATHOTA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR CHINTHANA HAPUACHCHIGE ( AHL ) 1,000.00  |  06:30 10:00 |  16:00 |  16:00 |  09:00
 DR D WARNAKULASURIYA ( NHL ) 750.00  |  |  11:00 18:00 |  18:00 |  11:00 18:00 |  11:00 18:00 |  18:00
 DR D WARNAKULASURIYA ( OHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00
 DR D. S. J. JAYASINGHE ( OHL ) 700.00  |  09:00
 DR D.C.J. WICKRAMARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:00 16:00 |  08:00 16:00 |  08:00 16:00 |  08:00 16:00 |  08:00 16:00
 DR D.C.J. WICKRAMARACHCHI ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30
 DR D.S RAJAPAKSHA ( AHL ) 500.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR D.S RAJAPAKSHA ( DHL ) 700.00  |  |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00
 DR DAMMIKE SILVA ( AHL ) 1,500.00  |  |  20:00
 DR DAMMIKE SILVA ( DHL ) 1,500.00  |  11:00 |  20:00 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  20:00
 DR FAROUK MAHMOUD ( DHL ) 1,000.00  |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR FAROUK MAHMOUD ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR G.A. RANATHUNGA ( NHL ) 650.00  |  |  08:30 18:00 |  08:30 18:00 |  08:30 |  08:30 18:00 |  08:30 |  08:30
 DR HIMALI IHALAGAMA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  19:00
 DR INDU ASANKA JAYAWARDANE ( NHL ) 1,500.00  |  08:30 09:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  15:30
 DR J.M KUMARASIRI ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30
 DR J.M KUMARASIRI ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  12:00
 DR JAGATHLAL WICKRAMARACHCHI ( DHL ) 1,000.00  |  09:00 |  08:00 |  15:30
 DR KANISHKA KARUNARATNE ( AHL ) 500.00  |  |  17:00
 DR KANISHKA KARUNARATNE ( NHL ) 300.00  |  |  12:00
 DR L.A.W SIRISENA ( AHL ) 150.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  13:00
 DR L.A.W SIRISENA ( DHL ) 150.00  |  |  12:00 |  12:00
 DR L.A.W SIRISENA ( NHL ) 150.00  |  11:00 |  11:00 16:00 |  12:00 18:00 |  12:00 18:00 |  11:00 17:00 |  11:00 18:00 |  11:00 15:00
 DR LAKSHMAN KARIYAWASAM ( NHL ) 800.00  |  |  07:00 |  07:00 17:30 |  07:00 |  17:30
 DR LAKSHMAN PALLEMULLA ( AHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  18:00
 DR M . L . NAJIMUDEEN ( DHL ) 500.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR M A K PERERA ( OHL ) 900.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR M.D.P GUNARATNE ( NHL ) 600.00  |  |  11:00 16:00 |  11:00 16:00 |  11:00 16:00 |  11:00 16:00 |  12:00 16:00 |  12:00
 DR M.N SRISKANDARAJAH ( AHL ) 1,250.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR M.N SRISKANDARAJAH ( DHL ) 1,000.00  |  08:00 |  07:00 16:00 |  16:00 |  07:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00
 DR M.N SRISKANDARAJAH ( NHL ) 750.00  |  |  16:00 |  16:00 |  20:00
 DR M.N SRISKANDARAJAH ( OHL ) 750.00  |  |  17:00 |  19:00
 DR MADHAVA KARUNARATHNA ( AHL ) 700.00  |  |  18:30
 DR MADHAVA KARUNARATHNA ( NHL ) 800.00  |  |  19:00 |  17:00
 DR MADHAVA KARUNARATHNA-EXTRA ( NHL ) 2,000.00  |  |  21:30 |  19:30
 DR MADURA JAYAWARDANA ( AHL ) 1,000.00  |  15:00 |  19:00 |  21:00 |  20:00
 DR MADURA JAYAWARDANA ( DHL ) 1,000.00  |  15:30 |  16:30 |  19:00
 DR NANDADEVA SENEVIRATNE ( AHL ) 700.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR NILAN KALIDASA RODRIGO ( AHL ) 1,500.00  |  10:00 |  18:30 |  19:00 |  11:00
 DR NILAN KALIDASA RODRIGO ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  15:30
 DR NISHENDRA KARUNARATNE ( NHL ) 850.00  |  |  12:00
 DR P D LIYANAGAMA ( OHL ) 750.00  |  13:30 |  16:30 |  16:30 |  13:30
 DR P.R.L.C. PALLEMULLA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  19:00 |  19:30
 DR PADMANUNI A. DENEGAMA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00
 DR R COLONNE ( DHL ) 1,400.00  |  |  15:30 |  15:30 |  10:00 15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:00
 DR R SAKUNTHALA SENEVIRATNE ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30
 DR R. PRATHAPAN ( DHL ) 1,000.00  |  10:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  11:00
 DR RANI SITHAMBARAPILLA ( DHL ) 750.00  |  |  07:30 |  07:30 |  07:30
 DR RANI SITHAMBARAPILLA ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  07:30 |  07:30 |  07:30
 DR RANJIT ALMEIDA ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:30 18:30 |  12:30 18:30 |  12:30 |  12:30 18:30 |  12:30 18:30 |  14:00
 DR RAVINIE WIJEWEERA ( DHL ) 1,000.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  13:00 |  08:00 |  08:00
 DR ROHANTHA PERIYAPPERUMA ( AHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR RUKSHAN C FERNANDOPULLE (SCANNING) ( OHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  20:00 |  09:00
 DR RUKSHAN C FERNANDOPULLE ( AHL ) 1,000.00  |  09:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  19:00 |  16:00
 DR RUKSHAN C FERNANDOPULLE ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  08:00
 DR RUWAN GAMAGE ( NHL ) 1,000.00  |  12:00 |  12:00
 DR S SALGADO ( DHL ) 600.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR S SALGADO ( NHL ) 600.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR S.N.K. RODRIGO ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  09:00
 DR SANATH LANEROLLE ( AHL ) 1,000.00  |  14:00 |  18:00
 DR SANATH LANEROLLE ( NHL ) 1,000.00  |  16:00 |  19:00
 DR SANATH LANEROLLE ( OHL ) 1,000.00  |  15:00 |  18:00
 DR SARATH R SAMARATHUNGA ( AHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  11:00 |  16:00 |  11:00 |  11:00
 DR SARATH AMARASEKARA ( DHL ) 500.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR SARATH AMARASEKARA ( NHL ) 500.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR SUDATH SENERATH ( OHL ) 750.00  |  13:30 16:00 |  07:00 16:30 |  07:00 |  07:00 |  07:00 16:30 |  07:00 |  13:30 16:00
 DR SUNIL KULATHUNGA ( AHL ) 1,000.00  |  09:00 21:00 |  07:30 |  07:30 20:00 |  07:30 19:00 |  07:30
 DR SUNIL KULATHUNGA ( OHL ) 1,000.00  |  09:30 |  07:30 16:30 |  07:30 16:30 |  07:30 |  07:30
 DR THILAK JAYARATNE ( AHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR THILAK JAYARATNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR TILAK DISSANAYAKE ( AHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR TILAK DISSANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  13:00
 DR U.D.P RATHNASIRI ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR U.D.P RATNASIRI ( NHL ) 700.00  |  |  18:30 |  18:00 |  14:30
 DR UPALI MARASINGHE ( OHL ) 600.00  |  |  16:00
 DR V. PRASANTHA GANGE ( AHL ) 750.00  |  12:30 |  19:00
 DR VIJITH VIDYABHUSHANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  17:00 |  17:00 |  08:30
 DR Y.A. GAMINI PERERA ( AHL ) 1,000.00  |  |  21:00 |  16:00 |  20:30 |  20:30 |  21:00 |  14:00
 DR Y.A. GAMINI PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  21:00 |  19:00
 DR Y.A. GAMINI PERERA ( OHL ) 1,000.00  |  |  12:00
 DR(MRS) A.R.J.P. NIYAS ( DHL ) 700.00  |  |  14:30
 DR(MRS) A.R.J.P. NIYAS ( NHL ) 700.00  |  |  18:30 |  19:00 |  19:00
 DR(MRS) CHANDRIKA YAPA ( DHL ) 1,500.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR(MRS) CHANDRIKA YAPA ( NHL ) 1,000.00  |  16:30 |  11:00 |  11:00 |  16:30
 DR(MRS) D MARUTHINI ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  14:00
 DR(MRS) M ABEYWARDENA ( NHL ) 650.00  |  |  15:00 |  14:30
 DR(MRS) P GOWRY SENTHILANATHAN ( DHL ) 800.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  13:00
 DR(MRS) RAMYA PATHIRAJA ( AHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:00 |  17:00 |  20:30 |  17:00 |  14:00
 DR(MRS) RAMYA PATHIRAJA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  16:00
 DR(MRS) RAMYA PATHIRAJA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00
 DR(MRS) ROSHAN Z. ZAID ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 Dr AJITA WIJESUNDERE ( AHL ) 1,000.00  |  |  09:30 18:00 |  09:30 18:00 |  09:30 18:00 |  09:30 18:00 |  09:30 18:00 |  09:00
 Dr S.F.L AKBAR ( AHL ) 850.00  |  09:30
 Dr S.F.L AKBAR ( DHL ) 850.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30
 Dr S.F.L AKBAR ( NHL ) 850.00  |  07:00 |  12:00 |  15:00 |  07:00
 Dr S.F.L AKBAR ( OHL ) 850.00  |  08:30
 Dr. NALINDA RODRIGO ( AHL ) 1,800.00  |  |  12:00 |  13:00
 PROF A KALUARACHCHI ( AHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  20:00 |  16:00
 PROF A KALUARACHCHI ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  16:30 |  16:00
 PROF DEEPAL S WEERASEKERA ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:30
 PROF HARSHALAL R. SENEVIRATNE ( DHL ) 700.00  |  10:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  10:30
 PROF HARSHALAL R. SENEVIRATNE ( NHL ) 700.00  |  |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30
 PROF HEMANTHA DODAMPAHALA ( NHL ) 800.00  |  09:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  11:00
 PROF JAYANTHA JAYAWARDENE ( NHL ) 700.00  |  |  16:30
 
GYNAECOLOGIST AND CONSULTANT IN FERTILITY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR FAROUK MAHMOUD ( AHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR FAROUK MAHMOUD ( DHL ) 1,000.00  |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR MILHAN BATCHA ( AHL ) 1,200.00  |  |  21:00 |  21:00
 DR MILHAN BATCHA ( DHL ) 1,200.00  |  08:30
 
GYNAECOLOGIST AND SPECIALIST IN SUB-FERTILITY
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR MILHAN BATCHA ( NHL ) 1,200.00  |  |  17:00 |  15:00
 
HAEMATO ONCOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SAMAN HEWAMANA ( DHL ) 1,500.00  |  |  08:00 |  08:00 17:00 |  08:00 17:00 |  08:00 |  08:00 17:00 |  14:00
 
HAEMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ARUNA JAYAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  07:00 |  07:00
 DR BERNADENE FERNANDOPULLE ( NHL ) 600.00  |  09:30
 DR MAHINDA DE ALWIS ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR NILUKSHI MANISHA PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  08:00
 DR NIPUNIKA SENADHEERA ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 DR NISHADYA RANASINGHE ( AHL ) 750.00  |  |  07:00 |  07:00 |  13:30
 DR SAMAN HEWAMANA ( DHL ) 1,500.00  |  |  08:00 |  08:00 17:00 |  08:00 17:00 |  08:00 |  08:00 17:00 |  14:00
 DR SANJAYA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR VISAKA RATHNAMALALA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30
 DR YASINTHA J. COSTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00
 DR(MRS) BHADDIKA JAYARATNE ( NHL ) 900.00  |  09:00 |  17:00 |  17:00
 DR(MRS) H.S.A WILLIAMS ( NHL ) 800.00  |  |  18:30
 DR(MRS) INDIRA WIJESIRIWARDENA ( AHL ) 400.00  |  10:00
 DR(MRS) MALA MANGALIKA JAYATHILEKE ( DHL ) 750.00  |  |  18:00
 
HEALTH MANAGEMENT PROGRAM
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR INDU WAIDYATILAKA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  11:00
 
HEPATOBILIARY SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHANDIKA LIYANAGE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  20:00 |  19:00 |  17:00 |  17:00 |  18:30 |  11:30
 
IMMUNOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RAJIVE DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 
LAPAROSCOPY AND COLORECTAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR WASANTHA WIJENAYAKE ( DHL ) 1,000.00  |  12:00
 
LIVER CENTRE
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANURADHA DASSANAYAKE ( NHL ) 1,200.00  |  |  20:00 |  20:00
 DR N.M.M. NAWARATHNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 
MAXILLOFACIAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR T. SABESAN ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  17:00
 
MEDICAL FITNESS CERTIFICATE FOR SPORTS
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR N.A.N.P SANKALPANA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:15 |  16:15
 
MEDICAL GASTROENTEROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RANJITH PEIRIS ( AHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  18:30 |  16:00
 DR SANJEEWA ARIYASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  16:30
 DR SANJEEWA ARIYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:00 |  17:30 |  16:30
 DR SANJEEWA ARIYASINGHE ( OHL ) 800.00  |  |  18:00 |  19:00 |  19:00 |  18:00 |  18:00
 DR UPALI WERAGAMA ( DHL ) 2,000.00  |  |  16:45 |  16:45 |  18:45
 DR UPALI WERAGAMA ( NHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  19:45
 DR UPALI WERAGAMA ( OHL ) 2,000.00  |  |  19:45 |  18:00 |  19:45 |  18:00 |  16:00 |  16:30
 
MEDICAL MICROBIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KUSHLANI JAYATILLEKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR KUSHLANI JAYATILLEKE ( OHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR TERRENCE ROHAN CHINNIAH ( DHL ) 1,000.00  |  |  08:30
 
MEMORY CLINIC
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF ASITHA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 
MYCOLOGIST / MICROBIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR PRANITHA SOMARATHNE ( OHL ) 1,000.00  |  |  14:30
 
NEONATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  19:30 |  18:00 |  19:30
 
NEPHROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.L.M NAZAAR ( AHL ) 1,800.00  |  |  15:30
 DR A.L.M NAZAAR ( DHL ) 1,800.00  |  |  16:00 |  15:00
 DR A.L.M NAZAAR ( NHL ) 1,800.00  |  09:30 |  16:00 |  16:00 |  19:30 |  16:00 |  11:30
 DR ANURA HEWAGEEGANA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  19:00 |  16:00 |  13:00
 DR CHINTHANA GALAHITIYAWA ( NHL ) 1,400.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR CHULA HERATH ( AHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  18:00 |  18:30
 DR ERANGA WIJEWICKRAMA ( AHL ) 1,700.00  |  12:30 |  18:00
 DR ERANGA WIJEWICKRAMA ( DHL ) 1,700.00  |  09:00 |  19:00
 DR ERANGA WIJEWICKRAMA ( NHL ) 1,700.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  10:30
 DR ROMESH GOONERATNE ( AHL ) 1,000.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR ROMESH GOONERATNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  12:30 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 DR ROMESH GOONERATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR RUSHIKA D LANEROLLE ( DHL ) 2,000.00  |  |  19:45
 DR RUSHIKA D LANEROLLE ( NHL ) 2,000.00  |  11:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR S. MATHU ( DHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00
 DR(MRS) ANUPAMA DE SILVA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR(MRS) NADEEKA K RATHNAMALALA ( DHL ) 1,500.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  08:00
 DR(MRS) NADEEKA K RATHNAMALALA ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  11:00
 PROF R SHERIFF ( NHL ) 2,000.00  |  |  13:00
 
NEPHROLOGIST AND PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF R SHERIFF ( AHL ) 2,000.00  |  |  18:45 |  18:45 |  18:45 |  18:45 |  17:30
 PROF R SHERIFF ( DHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:45
 
NEURO PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DESHAMANYA VIDYAJYOTHI DR J.B PEIRIS ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:00
 DESHAMANYA VIDYAJYOTHI DR J.B PEIRIS ( NHL ) 1,500.00  |  |  10:30 15:00 |  10:30 |  08:30 10:30 |  08:30 10:30 |  10:30 15:00 |  10:30 15:00
 DR A.T ALIBHOY ( AHL ) 1,500.00  |  |  08:00 |  07:30
 DR A.T ALIBHOY ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  17:00 |  17:30 |  10:00 |  17:30 |  15:30
 DR A.T ALIBHOY ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  15:00 |  11:15 |  15:00 |  08:30
 DR A.T ALIBHOY ( OHL ) 1,000.00  |  |  10:00
 DR ARJUNA FERNANDO ( NHL ) 1,500.00  |  10:00 |  20:00 |  20:00
 DR BIMSARA SENANAYAKE ( DHL ) 1,200.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  16:00 |  17:00
 DR BIMSARA SENANAYAKE ( NHL ) 1,200.00  |  10:00 |  17:00 |  07:30 17:00 |  07:30 17:00 |  07:30 17:00 |  17:00 |  12:00
 DR HARSHA GUNASEKARA ( DHL ) 1,000.00  |  |  07:30
 DR M.T.M RIFFSY ( NHL ) 1,500.00  |  |  21:00 |  21:00 |  16:00 |  17:00
 DR NILUPUL PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  07:00
 DR PADMA GUNARATHNE ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00 |  17:30 |  15:00
 DR SENAKA BANDUSENA ( DHL ) 1,000.00  |  |  21:00 |  21:00 |  21:00 |  21:00
 DR SENAKA BANDUSENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  20:00 |  16:15
 DR T THIVAKARAN ( DHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  17:00
 DR THASHI CHANG ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  13:00
 DR UDAYA RANAWAKA ( DHL ) 1,200.00  |  |  19:00 |  19:00
 DR UDAYA RANAWAKA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30
 PROF R GAMAGE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  16:00
 PROF SAMAN B GUNATHILAKE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 PROF SAMAN B GUNATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 
NEURO PHYSIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KAMAL GUNARATHNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  13:30
 
NEURO SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR COLVIN SAMARASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR D.S.R. GNANADASA ( OHL ) 750.00  |  10:30
 DR FRED PEREIRA ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:30 |  10:30
 DR G.SANJEEWA GARUSINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  16:00 |  17:30 |  14:00
 DR H.K. DE S. KULARATNE ( DHL ) 1,200.00  |  |  18:00
 DR H.K. DE S. KULARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  06:45 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 17:00 |  06:45 13:00
 DR JALIYA LOKUKETAGODA ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR JALIYA LOKUKETAGODA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR JAYANTHA LIYANAGE ( NHL ) 2,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:00
 DR NIRUKSHAN JAYAWEERA ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  18:30 |  13:00
 DR NIRUKSHAN JAYAWEERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR PRASANNA GUNASENA ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:45 |  12:45 |  12:45
 DR PUNSITH GUNAWARDENE ( DHL ) 1,000.00  |  |  13:00
 DR PUNSITH GUNAWARDENE ( NHL ) 1,200.00  |  |  09:00 13:00 |  09:00 13:00 |  09:00 13:00 |  09:00 13:00 |  09:00 13:00 |  08:00
 DR S.C ABEYSOORIYA ( NHL ) 700.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 DR SAMAN WADANAMBY ( NHL ) 1,200.00  |  13:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:00
 DR SANJEEWA GARUSINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:30
 DR STRAVINSKY PERERA ( DHL ) 1,500.00  |  09:00 |  16:00
 DR T RAJAKARUNA ( OHL ) 700.00  |  13:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:00 |  12:30
 DR(MRS) MAHESHI WIJERATNE ( DHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00
 DR(MRS) MAHESHI WIJERATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00 |  15:00
 DR(MRS) MAHESHI WIJERATNE ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:00
 
NUTRITIONIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) DHAMMIKA GUNARATNE ( AHL ) 2,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  09:00
 MR TILAN GUNASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 MRS DHAMMIKA RANASINGHE ( AHL ) 700.00  |  |  16:00
 
OBSTETRICIAN AND GYNAECOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR AJITH JUDE TISSERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR CHAMINDA KANDAUDA ( NHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR CHAMINDA KANDAUDA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR CHAMINDA MATHOTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:15 |  17:15
 DR CHAMINDA MATHOTA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR K. LINGANATHAN ( NHL ) 700.00  |  13:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR M.D.P. GOONARATNE ( NHL ) 700.00  |  |  11:00 16:00 |  11:00 16:00 |  12:00
 DR NIMAL JAYATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR R. PRATHAPAN ( NHL ) 1,000.00  |  15:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 DR SAKUNTALA SENEVIRATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:30
 DR SARATH R SAMARATHUNGA ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30
 
OCCUPATIONAL THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR G VITHANAGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  13:00
 MR K.M SAMINDA HEMAKUMARA JAYARATHNE ( NHL ) 950.00  |  16:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  15:00
 MS D.K.V. DEMATAGODA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 MS LASANTHI SIRIWARDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 
ONCO SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR D.C.A. THEWARAPPERUMA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  19:00 |  08:00
 DR RANDIMA NANAYAKKARA ( NHL ) 1,200.00  |  08:00 |  18:00 |  16:00 |  12:00
 
ONCOLOGICAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ASELA N SENANAYAKE ( DHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:00
 DR ASELA N SENANAYAKE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR ASELA SENANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 DR JAYAMAL ARIYARATHNA ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR KANISHKA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  18:30 |  18:30
 DR MAHANADA UDUKALA ( NHL ) 1,200.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR RANGA PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  09:00
 DR(MRS) I AMARASINGHE ( DHL ) 1,250.00  |  |  16:00 |  15:30
 DR(MRS) I AMARASINGHE ( NHL ) 1,200.00  |  |  18:00 |  18:00 |  15:30
 
ONCOLOGIST - CANCER SPECIALIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DEHAN GUNASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  18:30 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR DEHAN GUNASEKARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  15:00
 DR J BALAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR LAKSHMEN OBEYSEKARA ( DHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 DR LAKSHMEN OBEYSEKARA ( NHL ) 1,500.00  |  |  17:30 |  13:00
 DR P WASALA ARACHCHI ( DHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR P WASALA ARACHCHI ( OHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR R.S JAYATILAKE ( OHL ) 0.00  |  |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30 |  10:30
 DR WASANTHA RATHNAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  18:30 |  18:30 |  13:30
 DR YASANTHA ARIYARATHNA ( DHL ) 1,100.00  |  |  06:45 |  18:00
 DR YASANTHA ARIYARATHNA ( NHL ) 1,100.00  |  |  17:00 |  17:00 |  13:30
 DR(MRS) DAMAYANTHI PIERIS ( NHL ) 1,500.00  |  08:30 |  18:00 |  18:00
 DR(MRS) KANTHI PERERA ( OHL ) 700.00  |  |  16:00
 
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANANDA RATHNAYAKE ( DHL ) 1,200.00  |  |  16:00
 DR GAMINI S. KATHRIARACHCHI ( NHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR N.S. COLAMBAGE ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:30 |  16:00
 DR SHARIKA DEVINEE GUNATILLEKE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR T. SABESAN ( NHL ) 1,500.00  |  10:00
 
ORTHODONTIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.W.INDAKA UBEYSIRI ( DHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  16:00
 DR A.W.INDAKA UBEYSIRI ( NHL ) 1,500.00  |  09:00
 DR SARATH SENARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
ORTHOPAEDIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A ELLAWALA ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:30 |  09:30
 DR A ELLAWALA ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  20:30 |  20:30 |  16:30 |  16:30
 DR AJITH PRIYANTHA UKWATHTHAARACHCHI ( DHL ) 1,500.00  |  15:00 |  21:00 |  20:30
 DR ANANDA PERERA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  12:00
 DR ANANDA PERERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  14:30
 DR ARUL KUMARAN ( DHL ) 1,000.00  |  10:00
 DR C M B P C WIJEDASA ( DHL ) 1,000.00  |  08:00
 DR CHANDANA KARUNATHILAKE ( NHL ) 1,000.00  |  11:30 |  19:00 |  16:00 |  18:30 |  16:00 |  19:00 |  18:00
 DR DHANAJIT JAYASURIYA ( NHL ) 1,000.00  |  |  14:45
 DR DILSHAN MUNIDASA ( DHL ) 1,500.00  |  19:30 |  17:00
 DR DIMUTHU TENNAKOON ( NHL ) 1,500.00  |  12:00 |  18:00 |  18:00
 DR G.L PUNCHIHEWA ( NHL ) 2,000.00  |  |  18:00 |  16:00 |  18:00 |  13:00
 DR H.D.P. BANDUJEEWA PIYASENA ( DHL ) 1,500.00  |  09:00
 DR HARSHA MENDIS ( DHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00 |  18:30 |  14:00
 DR HIRAN AMARASEKARA ( DHL ) 1,000.00  |  |  07:15 |  07:15 20:00 |  07:15 |  07:15 |  07:15 20:00 |  07:45
 DR J JEYAKUMAR ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 DR J JEYAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR J.K.S WEERASEKERA ( AHL ) 1,200.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:00
 DR J.K.S WEERASEKERA ( NHL ) 1,200.00  |  |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00 16:30 |  12:00
 DR M B N DASANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  15:30
 DR MARIUS DE ALMEIDA ( NHL ) 750.00  |  |  19:00 |  18:30 |  18:30 |  15:30
 DR NANDANA DASSANAYAKA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  19:30 |  16:30 |  16:30
 DR NARENDRA PINTO ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR R GNANASEKERAM ( NHL ) 800.00  |  |  17:00
 DR RUKSHAN SOORIYARACHCHI ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  17:00
 DR RUKSHAN SOORIYARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  18:30 |  17:00 |  19:00 |  16:00 |  12:00
 DR S SRITHARAN ( NHL ) 2,000.00  |  |  15:00 |  15:30 |  10:00
 DR S.D KARUNARATNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  19:00 |  19:00 |  18:30 |  19:00 |  11:00
 DR SALIYA ILLANGASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:00
 DR SHIVANTHA FERNANDOPULLE ( NHL ) 700.00  |  09:30
 DR SUNIL WIJAYASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:15 |  18:15 |  15:15
 DR SUNIL WIJAYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 DR U BANAGALA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  07:45
 DR UDAI DE SILVA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR V. SWARNAKUMAAR ( DHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  19:00
 DR V. SWARNAKUMAAR ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  19:00 |  19:00 |  16:00
 DR VASANTHA PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:00 |  08:00 |  10:00
 DR W.G.R. PRIMAL PEIRIS ( DHL ) 1,200.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR W.G.R. PRIMAL PEIRIS ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:00 |  19:30 |  19:30 |  16:00 |  16:00 |  09:00
 DR W.H HARSHA MENDIS ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  18:30 |  13:00
 
PAEDIATRIC CARDIOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DUMINDA SAMARASINGHE ( DHL ) 500.00  |  10:30 |  16:00
 DR DUMINDA SAMARASINGHE ( NHL ) 500.00  |  |  18:00 |  19:00 |  18:00 |  18:00 |  19:00
 DR RUWAN MORAWAKKORALA ( AHL ) 1,000.00  |  |  19:15 |  19:15 |  12:00
 DR RUWAN MORAWAKKORALA ( DHL ) 600.00  |  12:30 |  16:00
 DR RUWAN NANDANA MORAWAKKORALA ( NHL ) 750.00  |  13:30 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  13:30
 DR SHEHAN PERERA ( AHL ) 500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR SHEHAN PERERA ( DHL ) 500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  17:30
 DR SHEHAN PERERA ( OHL ) 500.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:00
 
PAEDIATRIC CARDIOTHORACIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KANCHANA SINGAPPULI ( NHL ) 800.00  |  |  16:00
 
PAEDIATRIC DERMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF JAYAMINI SENEVIRATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  06:30 |  06:30 |  06:30
 
PAEDIATRIC DERMATOLOGIST AND DERMATOLOG
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF JAYAMINI SENEVIRATNE ( OHL ) 1,500.00  |  07:00 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  13:00
 
PAEDIATRIC NEONATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR RAJEEV SATHANANDARAJA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  19:00 |  19:00
 DR S. B. JAYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  17:00
 
PAEDIATRIC NEPHROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) W.D. VINDYA N. GUNASEKARA ( AHL ) 1,200.00  |  |  16:00
 DR(MRS) W.D. VINDYA N. GUNASEKARA ( NHL ) 1,200.00  |  |  06:30 |  12:00
 
PAEDIATRIC NEUROLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANURUDDHA PADENIYA ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  18:00
 DR ANURUDDHA PADENIYA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  15:30
 DR D. SARAJI WIJESEKARA ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  17:00
 DR D. SARAJI WIJESEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR K.A. JITHANGI WANIGASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  12:30
 DR K.A. JITHANGI WANIGASINGHE - NEW ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  12:30
 
PAEDIATRIC OPHTHALMOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR HIRANYA ABEYSEKERA ( OHL ) 1,000.00  |  08:00 |  15:30
 
PAEDIATRIC ORTHOPAEDIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR SUNIL WIJAYASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  15:00
 
PAEDIATRIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANANDA LAMAHEWAGE ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  15:00
 DR ANANDA LAMAHEWAGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  13:30
 DR ANANDA LAMAHEWAGE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR C. SOORIYARACHCHI ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  13:00
 DR CHANDIMA SURIYARACHCHI ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  13:00
 DR CHANDIMA SURIYARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:00
 DR DHARMASRI JAYAWARDENA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR MALIK SAMARASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR RANJAN DIAS ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR SANJAYA ABEYGUNASEKARA ( DHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00 |  18:00 |  16:00 |  16:00 |  14:00
 DR SANJAYA ABEYGUNASEKARA ( NHL ) 1,100.00  |  |  16:45
 DR Y KULASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  13:00
 
PAEDIATRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANOMA ABEYGUNAWARDENA ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:30 |  18:30
 DR ANOMA WEERASINGHE ( DHL ) 800.00  |  16:00 |  15:00
 DR B.J.C. PERERA ( AHL ) 1,000.00  |  09:00 14:30 |  06:30 14:30 |  06:30 14:30 |  06:30 14:30 |  06:30 14:30 |  06:30 14:30 |  08:00 14:30
 DR D.R KARUNARATNE ( NHL ) 950.00  |  |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  10:00 17:00 |  09:00
 DR DAHAM DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR DAHAM DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR DEEPAL PERERA ( AHL ) 1,200.00  |  08:30 |  07:30
 DR DEEPAL PERERA ( NHL ) 1,200.00  |  10:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  12:00
 DR DEEPAL PERERA ( OHL ) 1,200.00  |  09:00
 DR DEVAN MENDIS ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  12:30
 DR DEVAN MENDIS ( NHL ) 1,500.00  |  16:00 |  19:00 |  18:00 |  14:00
 DR DUMINDA PATHIRANA ( NHL ) 1,200.00  |  10:00 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:00
 DR H. T. WICKRAMASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  08:30
 DR HASHIR ARIFF ( AHL ) 1,000.00  |  17:00 |  12:00
 DR HASHIR ARIFF ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  12:00 |  09:00 17:00 |  15:00
 DR HASHIR ARIFF ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:00 |  19:00 |  08:00 |  08:00
 DR KALA SOMASUNDARAM ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30
 DR KALA SOMASUNDARAM ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  16:00 |  16:00
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( AHL ) 1,000.00  |  10:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( DHL ) 800.00  |  16:00 |  19:00 |  16:00
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  19:30 |  18:00 |  19:30
 DR KANAGARATNAM SIVAKUMAR ( OHL ) 800.00  |  |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30 |  07:30 12:30
 DR KOSALA KARUNARATNE ( AHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  20:15 |  17:00 |  17:00 |  18:00
 DR M. D. A. SENAKA GUNATHILAKE ( NHL ) 800.00  |  |  07:00
 DR M. D. A. SENAKA GUNATHILAKE ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR N.P.S GUNARATNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:45 17:30 |  09:45 17:00 |  09:45 |  09:45 17:00 |  09:45 17:00 |  09:45 17:00
 DR NALIN C KITHULWATTA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  15:30 |  17:00 |  16:00 |  14:00
 DR NALIN GAMAATHIGE ( DHL ) 800.00  |  |  16:30 |  12:30
 DR NANDANEE WICKRAMASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  19:00 |  13:00 19:30 |  13:00 19:30 |  13:00 19:30 |  13:00 19:30 |  13:00 19:30 |  19:00
 DR NAVAMALIKA DE SILVA ( AHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  12:00
 DR PRIYANI PETHIYAGODA ( NHL ) 800.00  |  |  07:00 |  07:00
 DR R AJANTHAN ( DHL ) 1,500.00  |  |  20:00 |  20:00
 DR R AJANTHAN ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  18:00
 DR R. R. C. FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  12:30 |  18:00 |  16:00 |  18:30
 DR R.M. SURANTHA PERERA ( DHL ) 800.00  |  15:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  15:00
 DR R.R CHINTHIKA FERNANDO ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR RASIKA GUNAPALA ( NHL ) 750.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00
 DR RUWANGI DISSANAYAKA ( AHL ) 1,000.00  |  16:00 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  14:00
 DR SAMANTHA CHANDIMAL JAYAWARDANA ( DHL ) 800.00  |  |  18:00 |  16:00
 DR SAMANTHA DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  09:00
 DR SAMANTHA JAYAWARDANA ( OHL ) 750.00  |  09:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:30
 DR SARATH DE SILVA ( AHL ) 1,000.00  |  09:00 |  08:30 19:30 |  08:30 19:30 |  08:30 19:30 |  08:30 19:30 |  08:30 19:30 |  09:00 17:30
 DR SARATH DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:30 17:30 |  11:30 17:30 |  11:30 17:30 |  11:30 17:30 |  11:30 17:30 |  11:30 15:30
 DR SHAMYA DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  15:45
 DR SIROMI PANDITHARATNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  08:30 14:30 |  08:30 14:30 |  08:30 14:30 |  08:30 14:30 |  08:30 14:30 |  08:30
 DR SRILAL DE SILVA ( AHL ) 1,000.00  |  |  21:30 |  21:30 |  21:30 |  19:00
 DR SRILAL DE SILVA ( DHL ) 800.00  |  09:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  11:30
 DR SRILAL DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 DR T. SEKAR ( DHL ) 800.00  |  16:00 |  10:00 |  16:00
 DR THIRAJ MENDIS ( DHL ) 500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR THIRAJ MENDIS ( OHL ) 400.00  |  |  07:00
 DR UDAYA KUMARASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30 |  11:30
 DR UDAYA KUMARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30
 DR(MRS) AMIDINIE AMARASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  09:00
 DR(MRS) CHANDRA RAJAPAKSE ( AHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR(MRS) D RUBERU ( DHL ) 1,000.00  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR(MRS) JEEWANI SARATHCHANDRA ( AHL ) 900.00  |  16:00 |  15:30 |  15:30 18:00 |  15:30 |  15:30 |  08:30 15:30 |  18:00
 DR(MRS) KALYANI GURUGE ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  11:00 |  09:00 |  09:00 |  11:00
 DR(MRS) M.A.A MANTHRIRATNA ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00
 DR(MRS) PADMAKANTHI WIJESURIYA ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30
 DR(MRS) PERTETUA RAMANAYAKA ( DHL ) 600.00  |  |  09:00 |  10:00 |  09:00 |  10:00 |  09:00
 DR(MRS) RAMYA DE SILVA ( DHL ) 1,100.00  |  |  19:30 |  19:30
 DR(MRS) RAMYA DE SILVA ( NHL ) 1,100.00  |  |  19:30 |  19:30 |  17:00
 DR(MRS) SAMANTHA WAIDYANATHA ( AHL ) 1,000.00  |  18:30
 DR(MRS) SHAKILA NANAYAKKARA ( AHL ) 1,000.00  |  16:15 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR(MRS) SHANTHI MALI DE SILVA ( AHL ) 600.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR(MRS) SHANTHI MALI DE SILVA ( NHL ) 600.00  |  |  16:00
 DR(MRS) SHARMILA TISSERA ( AHL ) 1,000.00  |  16:00 |  18:30
 DR(MRS) TAMARA PEIRIS ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  16:30
 DR(MRS) THAMODINI LEANAGE ( AHL ) 1,000.00  |  08:30 |  08:30 13:30 16:00 |  08:30 13:30 16:00 |  08:30 13:30 16:00 |  08:30 13:30 16:00 |  08:30 13:30 16:00 |  08:30 15:30
 DR(MS) PUSHPA PUNCHIHEWA ( AHL ) 1,000.00  |  |  20:00 |  15:30 |  15:30 |  18:00
 PROF (MRS) DULANI GUNASEKARA ( AHL ) 1,300.00  |  11:00 |  16:00 |  16:00
 PROF HARENDRA DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  12:00 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  12:30
 PROF M SENANAYAKE ( DHL ) 900.00  |  11:30 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  11:30
 PROF S.P LAMABADUSURIYA ( NHL ) 1,500.00  |  09:00 15:00 |  08:00 16:30 |  08:00 16:30 |  08:00 16:30 |  08:00 16:30 |  08:00 16:30 |  08:00 13:30
 
PAEDIATRICIAN AND NEONATAL PAEDIATRICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR L.P.C. SAMAN KUMARA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR NALIN GAMAATHIGE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00
 
PAIN MANAGEMENT
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR NAMAL SENASINGHE (FOLLOW UP) ( NHL ) 2,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  13:30
 DR NAMAL SENASINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00
 DR SAM DE ZOYSA ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:00 |  09:00
 DR(MRS) RIFAYA JAZEEL ( OHL ) 1,000.00  |  10:00 |  09:00
 
PEDIATRIC CARDIAC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KANCHANA SINGAPPULI ( DHL ) 800.00  |  |  16:30
 
PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR A.A.A. RIYAAZ ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR A.G.M. FAREETH ( OHL ) 600.00  |  |  18:30 |  16:30 |  19:30
 DR A.N DHARMAWANSA ( DHL ) 1,000.00  |  09:30 |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  09:30 15:30 |  09:30
 DR AJITH JAYASEKARA ( AHL ) 1,000.00  |  10:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00 |  10:00 18:00
 DR ANANDA WIJEWICKRAMA ( AHL ) 800.00  |  |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00 |  20:00
 DR ANURADHA DASSANAYAKE ( NHL ) 1,200.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR ARIYASENA HITTARAGE ( NHL ) 1,000.00  |  16:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  16:30
 DR ARUNA KULATUNGA ( AHL ) 1,500.00  |  14:30
 DR ARUNA KULATUNGA ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR ASANKA RATNAYAKE ( DHL ) 1,200.00  |  |  19:00 |  19:00
 DR BANDULA WIJESIRIWARDANA ( DHL ) 2,000.00  |  |  09:00 14:00 17:00 |  09:00 14:00 17:00 |  09:00 14:00 17:00 |  09:00 14:00 17:00 |  09:00 14:00 17:00 |  09:00 14:00 17:00
 DR CHAMIL MARASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  11:30
 DR CHANDANA AMARASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  10:30
 DR CHANDANA AMARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00
 DR CHANDANA KANAKARATNE ( AHL ) 1,000.00  |  08:30 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR CHANDANA KANAKARATNE ( NHL ) 1,500.00  |  |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00
 DR CHEMINDRA BIYANWILA ( DHL ) 1,000.00  |  08:30 |  19:00 |  19:00
 DR CHINTAKA DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR D.M.D. DISSANAYAKA ( AHL ) 1,000.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  07:30
 DR DARSHAN DE SILVA ( AHL ) 1,300.00  |  |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  15:00
 DR DARSHAN DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  |  10:00
 DR DARSHAN DE SILVA ( OHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  15:30
 DR DHANAPALA DISSANAYAKE ( AHL ) 700.00  |  09:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  13:30
 DR DHANAPALA DISSANAYAKE ( OHL ) 700.00  |  11:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 DR ERANGA NARANGODA ( AHL ) 800.00  |  10:00 |  08:30 |  08:30
 DR G. ELANGKUMARABAHU ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  16:00 |  17:00
 DR H.H.R SAMARASINGHE ( DHL ) 1,200.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR H.H.R SAMARASINGHE ( NHL ) 1,200.00  |  |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00
 DR HARINDRA K. JAYASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  10:00 14:00
 DR HARSHA K. SAMARAJEEWA ( AHL ) 1,100.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR HARSHA SATHISCHANDRA ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  17:30 |  17:30 |  18:30 |  17:30 |  13:30
 DR HARSHA SATHISCHANDRA ( NHL ) 1,500.00  |  |  21:30 |  17:00 |  19:00
 DR HARSHA SATHISCHANDRA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30
 DR INDIKA KARUNARATHNA ( NHL ) 1,000.00  |  |  13:30
 DR INDIKA KARUNARATHNA ( OHL ) 1,000.00  |  10:30
 DR JANAKA GOONARATNE ( AHL ) 1,000.00  |  10:00 17:00 |  19:00 |  17:00 19:00 |  12:00 19:00 |  19:00 |  19:00 |  12:00 17:00
 DR JANAKA GOONARATNE ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:30
 DR JANAKA MUNASINGHE ( AHL ) 1,300.00  |  16:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  16:00
 DR K. THIRUMAVALAVAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 18:00 |  07:00 |  07:00 18:00 |  07:00 |  07:00
 DR K. D. DUMINDA ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR K. D. DUMINDA ( NHL ) 1,100.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 DR KAMAL GUNATHUNGA ( AHL ) 900.00  |  |  07:30 |  07:30
 DR KAPILA ABEYRATHNA ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  13:30
 DR KAPILA ABEYRATHNA ( NHL ) 1,000.00  |  12:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR KAYATHRI PERIASAMY-EXTRA ( NHL ) 1,200.00  |  |  09:45 |  09:45 |  09:45
 DR KOSALA DE SILVA ( OHL ) 800.00  |  |  10:30
 DR L.M WIJESURIYA ( AHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR L.M WIJESURIYA ( OHL ) 500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00
 DR LALINDRA DIAS ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  17:00 |  17:00 |  16:00
 DR LALITH EKANAYAKE ( OHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  09:30
 DR M R ANVER ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR M.C SHIVANTHAN ( AHL ) 1,000.00  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  18:30
 DR M.C SHIVANTHAN ( DHL ) 1,000.00  |  14:00 |  17:30 |  10:30 15:30 |  17:00
 DR M.C SHIVANTHAN ( NHL ) 1,000.00  |  09:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  16:00
 DR M.K. RAGUNATHAN ( AHL ) 1,000.00  |  10:00 15:00 19:00 |  15:00 20:00 |  12:30 15:00 20:00 |  15:00
 DR M.K. RAGUNATHAN ( DHL ) 1,000.00  |  |  15:00 19:00 |  10:00 15:00 19:00
 DR M.K. RAGUNATHAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  12:00 18:00
 DR MAHINDA EKANAYAKE ( NHL ) 800.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 DR MANOHARI P. SENEVIRATNE ( NHL ) 800.00  |  |  20:30 |  20:30 |  20:30
 DR MUTHU MURUGAMOORTHY ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 16:00 |  06:00 19:00 |  06:00 18:00 |  06:00 19:00 |  06:00 18:00 |  06:00 19:00 |  16:00
 DR MUTHU MURUGAMOORTHY ( OHL ) 800.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  13:00
 DR N AMARASEKERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  15:00 |  12:00
 DR N. M. PERERA ( AHL ) 1,000.00  |  16:00 |  20:00 |  18:00
 DR N. S. JAYASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  10:30 |  11:00 |  10:30 |  11:00 |  08:00
 DR NADESAPILLAI VIVEKANANDAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  13:30 |  13:30 |  13:30
 DR NORMAN JAYARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00 |  08:30 20:00
 DR P.D. PRASAD SIRIWARDANA ( DHL ) 800.00  |  |  14:00
 DR P.D. PRASAD SIRIWARDANA ( NHL ) 800.00  |  |  19:00 |  19:00 |  17:00 |  17:00 |  15:30
 DR PIYUSHA ATHAPATHTHU ( OHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR PONNUTHURAI SUDARSHAN ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR PRADEEP KUMARASINGHE DE SILVA ( AHL ) 1,400.00  |  15:00 |  18:00 |  18:00 |  20:45 |  20:45 |  20:45 |  15:00
 DR PRADEEP KUMARASINGHE DE SILVA ( DHL ) 1,400.00  |  09:30 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR PRADEEP KUMARASINGHE DE SILVA ( NHL ) 1,200.00  |  10:00 16:00 17:00 |  19:00 |  19:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  16:00
 DR PRADEEP KUMARASINGHE DE SILVA ( OHL ) 1,400.00  |  14:00 |  16:00 |  17:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR PRASANNA ANTHONY ( AHL ) 1,000.00  |  |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00 |  13:00
 DR PRIYANKARA JAYAWARDENA ( AHL ) 1,300.00  |  |  20:15 |  20:15 |  17:30 |  20:15 |  20:15
 DR S. K. PUSHPARAJAN ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:30 19:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30 |  09:30 18:30
 DR S.R MANILGAMA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  17:00
 DR SANJEEWA WIJEKOON ( AHL ) 1,000.00  |  |  07:30
 DR SARATH GAMINI DE SILVA ( AHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  15:00
 DR SARATH GAMINI DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  16:00 |  09:00
 DR SARATH SAMARASIRI ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00 15:00 |  08:00
 DR SHALUKA FRANCIS JAYAMANNE ( AHL ) 1,000.00  |  08:00
 DR SRIYANTHA MENDIS ( AHL ) 800.00  |  |  09:00 16:00 |  09:00 16:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 16:00 |  09:00
 DR SRIYANTHA MENDIS ( NHL ) 800.00  |  |  12:30 |  12:30 |  12:30 |  12:30
 DR SUJATHA K RUWANPATHIRANA ( OHL ) 700.00  |  |  15:00 |  15:00
 DR THILAK MAPA ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  07:00 14:00
 DR THUSHARA DE SILVA ( AHL ) 1,200.00  |  |  15:00
 DR THUSHARA DE SILVA ( DHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 DR THUSHARA DE SILVA ( NHL ) 1,200.00  |  |  21:00 |  21:00 |  17:00 |  21:00 |  14:00
 DR THUSHARA DE SILVA-EXTRA ( NHL ) 2,000.00  |  |  23:00 |  23:00 |  23:00
 DR UDAYA GUNASEKARA ( DHL ) 1,000.00  |  08:00 |  18:00
 DR UDAYA GUNASEKARA ( NHL ) 1,000.00  |  08:00 |  19:00 |  19:00
 DR UPALI WERAGAMA ( AHL ) 2,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30 |  17:30
 DR UPALI WERAGAMA ( DHL ) 2,000.00  |  |  16:15 |  16:15 |  18:15
 DR UPALI WERAGAMA ( NHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  19:45
 DR UPALI WERAGAMA ( OHL ) 2,000.00  |  |  19:45 |  18:00 |  19:45 |  18:00 |  16:00 |  16:30
 DR UPUL DISSANAYAKE ( DHL ) 1,500.00  |  08:30 |  20:00
 DR VAJIRA TENNEKOON ( NHL ) 2,000.00  |  |  10:00 15:30 |  10:00 15:30 |  10:00 15:30 |  10:00 15:30 |  10:00 15:30 |  10:00
 DR VASANTHA THURAISINGHAM ( AHL ) 1,000.00  |  |  11:30 17:00 |  11:30 |  11:30
 DR W.A.M GUNASEKERA ( NHL ) 900.00  |  |  10:00 16:30 |  10:00 16:30 |  10:00 16:30 |  10:00 16:30 |  10:00 16:30
 DR W.K BALASURIYA ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:30
 DR WARANGA JAYAWICKRAMA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  16:00
 DR WARUNA PATHIRANA ( AHL ) 1,000.00  |  14:00 |  18:30 |  18:30 |  15:00
 DR WARUNA PATHIRANA ( DHL ) 900.00  |  |  18:30
 DR WIMAL WEERASINGHE ( OHL ) 700.00  |  09:00 15:00 |  06:00 17:00 |  06:00 17:00 |  06:00 17:00 |  06:00 12:00
 DR YAMUNA K RANAWEERA ( NHL ) 1,500.00  |  16:30 |  07:00 15:45 |  07:00 17:45 |  07:00 16:00 |  07:00 16:00 |  16:00 |  12:30
 DR(MRS) AJANTHA LIYANAGE ( AHL ) 1,000.00  |  12:00
 DR(MRS) ASOKA RATNATILAKA ( NHL ) 1,000.00  |  17:15
 DR(MRS) C .SELVI PERERA ( DHL ) 500.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR(MRS) F.G. SIVAGNANAM ( AHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR(MRS) F.G. SIVAGNANAM ( DHL ) 1,000.00  |  |  15:00
 DR(MRS) HARSHANI FERNANDO ( AHL ) 1,500.00  |  |  16:30 18:45 |  16:30 18:45 |  16:30 19:00 |  12:30 16:00
 DR(MRS) HARSHANI FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  19:00
 DR(MRS) KAYATHRI PERIASAMY ( NHL ) 1,500.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30
 DR(MRS) MANEL COORAY ( NHL ) 900.00  |  |  16:00
 DR(MRS) MANEL COORAY ( OHL ) 1,000.00  |  11:30 |  07:45 |  07:45 |  07:45 |  07:45 |  07:45 |  13:00
 DR(MRS) W. A. J. N. TISSERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00 |  07:00
 DR(MS) MANOHARI SENAVIRATHNA ( DHL ) 1,000.00  |  13:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  13:00
 DR(MS) T. RAJSHANKAR ( AHL ) 1,000.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  17:00
 DR(MS) T. RAJSHANKAR ( DHL ) 1,000.00  |  11:00 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  16:30
 DR(MS) T. RAJSHANKAR ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00
 PROF ANULA WIJESUNDARA ( AHL ) 1,000.00  |  |  07:30 16:00 |  07:30 14:00 |  07:30 16:00 |  07:30 |  07:30 |  07:30
 PROF ANURA WEERASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 PROF ANURA WEERASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 PROF ARJUNA DE SILVA ( NHL ) 1,400.00  |  11:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  14:00
 PROF COLVIN GUNARATNE ( OHL ) 800.00  |  |  11:00 |  11:00
 PROF GITA FERNANDO ( AHL ) 2,000.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 PROF J INDRAKUMAR ( DHL ) 1,500.00  |  |  10:30 |  10:30 19:30 |  10:30 19:30 |  10:30 |  10:30 19:30 |  15:30
 PROF KAMANI WANIGASURIYA ( AHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  15:30
 PROF R SHERIFF ( NHL ) 2,000.00  |  |  13:00
 PROF RAVINDRA FERNANDO ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  12:30
 PROF S.D JAYARATNE ( AHL ) 1,000.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30 |  15:30
 PROF S.D JAYARATNE ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30 |  15:30
 PROF SENAKA RAJAPAKSHA ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  18:30 |  18:30 |  12:00
 PROF SENAKA RAJAPAKSHA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  16:30 |  16:30 |  18:30 |  16:30 |  16:30
 PROF SHYAM FERNANDO ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:45 |  15:45 |  15:45 |  15:45
 PROF SHYAM FERNANDO ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  17:30 |  17:00 |  17:30 |  17:30 |  11:15
 
PHYSICIAN & ENDOCRINOLOGISTS/DIABETOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR HENRY N RAJARATNAM ( DHL ) 1,300.00  |  10:30
 DR HENRY N RAJARATNAM ( NHL ) 1,300.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 
PHYSICIAN & ENDOCRINOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF SISIRA SIRIBADDANA ( DHL ) 2,000.00  |  |  19:00
 PROF SISIRA SIRIBADDANA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:30 |  15:00
 
PHYSICIAN / FAMILY MEDICINE
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR TUSH WICKRAMANAYAKA ( NHL ) 1,000.00  |  |  11:00 |  11:00 |  11:00
 
PHYSICIAN AND GASTRO ENTEROLOGISTS
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF JANAKA DE SILVA ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30
 
PHYSICIAN AND GERIATRIC PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ANOJA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,500.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR C.S KANAKARATNA ( DHL ) 1,200.00  |  |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00 |  08:00
 
PHYSICIAN AND IMMUNOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF ANURA WEERASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  20:00
 
PHYSIOTHERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MR J.M.R.A. JAYALATH ( AHL ) 400.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  15:00
 MR KUMA DE SILVA ( NHL ) 500.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 MR NIHAL KOTHALAWALA ( AHL ) 400.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30
 MR W. JAYATISSA ( NHL ) 500.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30
 MRS M. JAYAWEERA ( AHL ) 250.00  |  |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30
 
PLASTIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHANDINI PERERA ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:00
 DR DAMMIKA DISSANAYAKE ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  14:30
 DR DAMMIKA DISSANAYAKE ( NHL ) 1,500.00  |  |  19:00 |  15:00
 DR DAMMIKA DISSANAYAKE ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30
 DR DULIP PERERA ( DHL ) 2,000.00  |  |  15:45 |  15:45
 DR DULIP PERERA ( OHL ) 2,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  10:30
 DR GAYAN EKANAYAKE ( NHL ) 1,000.00  |  11:00 |  16:30
 DR KAVINDA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,000.00  |  10:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  16:30
 DR M. KOLITHA KARUNADASA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  17:30 |  19:00
 DR N.Y WIJEMANNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30
 DR N.Y WIJEMANNE ( NHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 DR ROMESH GUNASEKERA ( DHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  17:00 |  15:00
 DR ROMESH GUNASEKERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR ROMESH GUNASEKERA ( OHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30
 DR SATHIS WIJEMANNA ( DHL ) 1,500.00  |  |  17:00 |  11:00
 DR SATHIS WIJEMANNA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  16:00 |  17:30 |  14:00
 DR SATHIS WIJEMANNA ( OHL ) 1,200.00  |  |  16:30
 DR THUSHAN BENERAGAMA ( DHL ) 1,250.00  |  |  11:45
 DR THUSHAN BENERAGAMA ( NHL ) 1,250.00  |  |  16:00 |  16:00 |  12:30
 DR YASAS ABEYWICKRAMA ( DHL ) 1,250.00  |  |  16:00 |  19:00 |  16:00
 
PSYCHIATRIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR ASIRI RODRIGO ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR ATHULA SUMATHIPALA - FOLLOW UP ( NHL ) 1,500.00  |  |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00 |  12:00
 DR ATHULA SUMATHIPALA - NEW ( NHL ) 2,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00
 DR B.JAYAN MENDIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  14:00
 DR D. P. D. WIJESINGHE ( AHL ) 800.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  12:00
 DR D. P. D. WIJESINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:30 |  19:30 |  19:30
 DR DAMANI DE SILVA JAYASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  13:00 |  16:00 |  13:00 |  16:00 |  09:00
 DR DASANTHI AKMEEMANA ( AHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  15:30
 DR H.A BUDDHI JAYASEKARA ( NHL ) 2,000.00  |  10:00
 DR INDIKA MUDALIGE ( AHL ) 1,500.00  |  |  15:00 |  15:00 |  10:00
 DR INDIKA MUDALIGE ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00 |  19:00 |  18:00 |  20:00 |  11:00
 DR JAGATH BANDARA ( DHL ) 1,000.00  |  15:30 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 DR JAGATH BANDARA ( NHL ) 1,000.00  |  16:00 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30 |  09:30
 DR JAYAN MENDIS ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  19:00 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  06:30 14:30
 DR JAYAN MENDIS ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR JAYANANDA HORADUGODA ( AHL ) 1,750.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30
 DR JAYANANDA HORADUGODA ( OHL ) 1,750.00  |  12:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30 |  17:30
 DR KANDAPOLA ARACHCHIGE ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR KAPILA RANASINGHE ( AHL ) 2,000.00  |  08:30 |  19:00 |  19:00 |  19:00 |  19:00
 DR KAPILA RANASINGHE ( OHL ) 2,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR L G H KARUNAPALA ( AHL ) 700.00  |  |  13:00
 DR L G H KARUNAPALA ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR MAHESH RAJASURIYA ( NHL ) 1,100.00  |  |  16:30
 DR NIROSHA MENDIS ( AHL ) 1,500.00  |  |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00 |  14:00
 DR NIROSHA MENDIS ( NHL ) 1,500.00  |  11:00 |  10:00 18:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 16:00 |  10:00 18:00 |  10:00
 DR R KULANAYAGAM ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR R.M.M. MONARAGALA ( NHL ) 800.00  |  |  19:30 |  18:30 |  17:00 |  07:00
 DR R.M.M. MONARAGALA ( OHL ) 700.00  |  |  17:30
 DR RAJA EDIRISINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  12:00 18:30 |  12:00 18:30 |  12:00 18:30 |  12:00 18:30 |  12:00 18:30 |  10:00
 DR RENUKA JAYASINGHE ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR S.P. KANDAPOLA ARACHCHIGE ( OHL ) 1,000.00  |  18:00 |  19:00
 DR SHEHAN WILLIAMS ( DHL ) 900.00  |  |  16:00
 DR SHEHAN WILLIAMS ( NHL ) 900.00  |  |  19:00 |  18:00
 DR U.P GUNAWARDENA ( DHL ) 700.00  |  |  09:00
 DR U.P GUNAWARDENA ( OHL ) 600.00  |  |  17:30
 DR VIMAL DE ALWIS ( AHL ) 700.00  |  |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00 |  09:00
 DR VIMAL DE ALWIS ( NHL ) 1,000.00  |  |  10:00 18:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  10:00 18:00 |  14:00
 DR(MRS) A.K.D. ARUNI THUSHARA ABEYSINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR(MRS) RANJANI SENEVIRATHNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  17:00
 PROF HARISCHANDRA GAMBHEERA ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  17:00 |  16:00 |  17:00 |  13:00
 PROF NALAKA MENDIS ( AHL ) 1,300.00  |  08:30 |  11:00 |  11:00 |  11:00 |  11:00
 PROF NALAKA MENDIS ( DHL ) 1,300.00  |  |  08:30 |  08:30 |  08:30
 PROF RAVEEN HANWELLA ( AHL ) 1,950.00  |  |  16:30 |  16:30 |  16:30
 PROF SAMUDRA KATHRIARACHCHI ( DHL ) 1,500.00  |  |  16:00 |  10:00
 PROF SAMUDRA KATHRIARACHCHI ( NHL ) 1,500.00  |  |  13:00
 
PSYCHIATRIST (CHILD AND ADOLESCENTS)
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 PROF(MS) HEMAMALI PERERA ( NHL ) 1,500.00  |  |  16:30 |  16:30
 
PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 MS INDRANI WIJESUNDARA ( OHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:00
 
PSYCHOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR LAKMAL PONNAMPERUMA ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:00
 DR R.A. RANJITH PERERA ( AHL ) 1,100.00  |  16:00 |  20:00 |  16:30 |  16:30
 DR SHANIKA ANTHONY ( AHL ) 1,500.00  |  |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30 |  13:30
 DR(MS) SHANEZ FERNANDO ( AHL ) 1,450.00  |  12:00
 MRS CHRISHARA PARANAWITHANA ( DHL ) 2,400.00  |  |  17:30
 MS MADHU MUNASINGHE ( DHL ) 1,500.00  |  |  15:00
 MS SADHANI MENDIS ( AHL ) 1,000.00  |  |  15:00
 
RESPIRATORY PHYSICIAN
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR THUSHARA GALABADA ( NHL ) 1,000.00  |  09:45
 
RHEUMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR DUMINDA MUNIDASA ( AHL ) 1,200.00  |  09:00 |  20:00 |  20:00 |  19:00 |  20:00 |  20:00 |  15:30
 DR DUMINDA MUNIDASA ( NHL ) 1,200.00  |  10:00 |  19:00 |  16:30
 DR HARINDU WIJESINGHE ( NHL ) 2,000.00  |  |  08:30 15:00 |  08:30 |  08:30 15:00 |  08:30 |  08:30 |  10:00
 DR INOSHI ATUKORALA ( AHL ) 1,250.00  |  08:30 |  16:00
 DR INOSHI ATUKORALA ( DHL ) 1,250.00  |  |  16:00
 DR INOSHI ATUKORALA ( NHL ) 1,250.00  |  |  16:00
 DR J.V. ARIYASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  10:00 |  10:00 |  10:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR J.V. ARIYASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  09:00 |  19:00
 DR J.V. ARIYASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  16:00 |  18:00
 DR J.V. ARIYASINGHE ( OHL ) 1,000.00  |  |  11:30 |  11:30
 DR KALEEL CASSIM ( AHL ) 1,500.00  |  |  16:15 |  18:30 |  13:00
 DR KALEEL CASSIM ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:30
 DR KALEEL CASSIM ( NHL ) 1,500.00  |  08:30 |  16:15
 DR LALITH S WIJAYARATNE ( DHL ) 1,200.00  |  |  16:30
 DR LALITH S WIJAYARATNE ( NHL ) 1,700.00  |  |  16:00 17:30 |  13:00 14:30
 DR LILANI P WEERASEKARA ( AHL ) 1,200.00  |  |  18:30 |  17:30 |  19:00
 DR LILANI P WEERASEKARA ( DHL ) 1,200.00  |  |  16:00 |  16:00
 DR LILANI P WEERASEKARA ( NHL ) 1,200.00  |  |  19:00 |  18:00 |  16:00 |  10:30
 DR MONIKA DE SILVA ( AHL ) 1,250.00  |  |  07:15 |  07:15 |  07:15 |  07:15 |  07:15
 DR MONIKA DE SILVA ( NHL ) 1,250.00  |  |  16:00 |  07:15 |  12:15
 DR NIHAL K.A GUNATHILAKA ( AHL ) 1,500.00  |  08:45 |  19:00 |  16:00
 DR NIHAL K.A GUNATHILAKA ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:45 |  12:45
 DR ROY KULATUNGA ( NHL ) 1,000.00  |  |  15:00 |  15:00 |  15:30 |  15:00 |  15:00
 DR SAMAN JAYANETHTHI ( NHL ) 1,200.00  |  |  16:15 |  16:15 |  16:15 |  15:00
 DR(MRS) A.N.H HERATH ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30
 DR(MRS) A.N.H HERATH ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  12:00
 DR(MRS) A.N.H HERATH ( OHL ) 1,000.00  |  |  18:00
 DR(MRS) JEEVANI RUBASINGHE ( DHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  13:00
 DR(MRS) JEEVANI RUBASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  14:00
 DR(MRS) SUJEEVANI KURUKULASURIYA ( AHL ) 900.00  |  |  11:00
 
RHEUMATOLOGY AND REHABILITATION
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) S.H.M DE SILVA ( NHL ) 1,000.00  |  |  19:00
 
S.T.D
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR G. WEERASINGHE ( AHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 DR G. WEERASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00 |  16:00 |  16:00 |  16:00
 DR K.A.M. ARIYARATNE ( NHL ) 1,000.00  |  09:00 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  16:30 |  12:00
 DR KULASIRI BUDDHAKORALA ( AHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  18:30 |  14:30
 DR KULASIRI BUDDHAKORALA ( DHL ) 1,000.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR KULASIRI BUDDHAKORALA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  17:00 |  13:00
 DR(MRS) IYANTHI ABEYWICKRAMA ( DHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00
 DR(MRS) SUJATHA SAMARAKOON ( DHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 DR(MRS) SUJATHA SAMARAKOON ( NHL ) 1,000.00  |  |  16:00
 
SEXUAL MEDICINE
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR LASANTHA MALAVIGE ( DHL ) 1,200.00  |  |  15:00
 
SKIN CARE & COSMETIC CENTRE - PLASTIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR KAVINDA RAJAPAKSE ( NHL ) 1,000.00  |  |  18:30 |  18:30
 DR SATHIS WIJEMANNE ( NHL ) 1,800.00  |  |  16:30 |  16:30 |  13:30
 DR THUSHAN BENERAGAMA ( NHL ) 1,500.00  |  |  15:30 |  15:30 |  12:15
 
SKIN CARE AND COSMETIC CONSULTANT DERMATOLOGIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR JANAKA AKARAWITA ( NHL ) 1,500.00  |  |  18:00 |  18:00 |  18:00
 DR NAYANI MADARASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  10:30 |  07:00 |  07:00 |  12:00 18:30
 DR NELUM WICKRAMASINGHE ( NHL ) 1,000.00  |  13:00 |  17:00
 DR SAMANTHI PARANAVITHANE ( NHL ) 1,200.00  |  |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30 |  08:30 15:30
 DR(MRS) INDIRA KAHAWITA ( NHL ) 1,000.00  |  |  17:00
 
SKIN CARE AND COSMETIC OCULOPLASTIC SURGEON
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR CHAMEERA BANDARA ( NHL ) 1,300.00  |  |  16:00 |  16:00
 
SLIM CLINIC
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR THUSHARA DE SILVA ( NHL ) 2,000.00  |  |  15:30
 
SPEECH AND LANGUAGE THERAPIST
 Name  Charge  Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat
 DR(MRS) SHALINI WICKREMESOORIYA ( DHL ) 700.00  |  |  17:45
 MR NIMEERA C. WEERARATHNE ( DHL ) 1,000.00  |  |  12:00 |  17:00 |  17:00 |  10:00
 MS MALKA JAYATHILAKE ( AHL ) 1,000.00  |  |  15:30
 MS MALKA JAYATHILAKE ( DHL ) 1,000.00  |